1 oktober, 2013

Vätterns fisk får nya lekplatser när Trafikverket bygger färjelägen

Trafikverket Färjerederiet bygger färjelägen på Visingsö och i Gränna. För att Vätterns fisk ska trivas har nya lekplatser skapats i båda hamnarna. Trafikverket Färjerederiet och Jönköpings kommun har utrett fiskleken i hamnarna vid Gränna och Visingsö, då arbetet med att bygga nya färjelägen påverkar bottenförhållandena.

Harrens lekområde vid Visingsö hamn omfattade tidigare 900 kvadratmeter. Där har en ny lekbotten skapats om 1 000 kvadratmeter. I Gränna hamn är den nya lekbotten 2 500 kvadratmeter stor. Botten utgörs av naturgrus med en kornstorlek på 2-5 centimeter (s k leksubstrat). Det läggs i flera lager på botten för att erbjuda skydd för fiskens rom.

Harren trivs med strömmarna från vägfärjornas propellrar. Strömmarna bidrar till att det bildas ryggar och högar av grus som harren leker i.

Även rödingens lekbotten har åtgärdats. Den har placerats på en 800 kvadratmeter stor yta runt Gränna hamn, vid södra yttre pirarmen och norr om den norra pirarmen. Lekbotten har lagrats med ett djup av 40-50 centimeter, och materialet är natursten med en storlek på 10-30 centimeter, med viss inblandning av större sten och stenblock.

Länsstyrelsen i Jönköping har bidragit med anvisningar kring placeringar av lekbotten. Länsstyrelsen har också styrt när olika byggnationsarbeten får utföras, med hänsyn till lekande fisk. Det gäller under hela byggperioden.

Under 2012-2013 byggs den största vägfärja som hittills trafikerat Visingsöleden. Trafikverket Färjerederiet har det operativa ansvaret för färjetrafiken på Visingsöleden. Huvudman för färjeleden är Jönköpings kommun.
Den nya färjan tar 34 bilar och totalt 397 passagerare, varav 264 sittande. Fartyget blir knappt 60 meter långt och har en maxhastighet på 13 knop. I december 2013 ska färjan vara färdig och beräknas tas i trafik från 2014.