1 oktober, 2013

Egmont köper Båtnytt och Vi Båtägare – Segling läggs ned

Egmont Tidskrifter tar över de båda båtmagasinen Båtnytt och Vi Båtägare. Genom förvärvet från LRF Media stärker Egmont sin position inom det marina segmentet ytterligare samtidigt som LRF Media fortsätter att fokusera på sina kärnområden.

Sedan tidigare driver Egmont Tidskrifter tidningen Praktiskt Båtägande som under sin tioåriga historia arbetat upp sig till positionen som Sveriges största kommersiella båttidning.

– Genom effektivare, modernare produktion och ännu tydligare redaktionell inriktning och profil tror vi att Båtnytt, Vi Båtägare och Praktiskt Båtägande tillsammans blir ett vinnande lag, säger Egmonts vd Per Kjellander.

Båtnytt och Vi Båtägare är väl inarbetade varumärken med en trogen läsekrets runt om i Sverige. Att de båda titlarna varit till försäljningen har varit känt under en tid.

– Vi genomför nu den försäljning av båttitlar som vi tidigare aviserat. Vi fullföljer därmed vår strategi som innebär fullt fokus på våra kärnområden, säger Ruben Jacobsson, vd på LRF Media.

– Båtnytt och Vi Båtägare har betytt otroligt mycket för båtintresserade svenskar under mer än 50 år. Med rätt samordning och journalistiska idéer är jag övertygad om att det finns en plats för dem även i framtiden. De tre titlarna kompletterar varandra fint inom segmentet, säger Philip Pereira dos Reis, chefredaktör för Praktiskt Båtägande och ansvarig för det marina segmentet på Egmont Tidskrifter.

Tidningen Segling, som också har ägts av LRF Media, läggs enligt nyhetssajten Dagens Media 1 oktober ner efter novembernumrets utgivning.