3 oktober, 2013

”KD sprider onödig oro om skärgårdstrafiken”

”Ett oerhört klumpigt uttalande som visar på Kristdemokraternas oförståelse för skärgårdens behov”, säger Gustav Hemming (C), miljö- och skärgårdslandstingsråd om Kristdemokraterna i Stockholms läns landsting. Genom pressmeddelande hävdar de att den nord-sydliga tvärförbindelsen i Stockholms skärgård kommer att stoppas.

Under tisdagens Trafiknämnd i landstinget beslutades att den så omtalade sjötrafikupphandlingen skulle avbrytas. Beslutet var väntat och fattades med bred – blocköverskridande, politisk enighet. Kristdemokraterna har idag hävdat att som en konsekvens av beslutet så kommer försöket med en nord-sydlig tvärförbindelse som är tänkt att invigas sommaren 2014 att stoppas. Detta är felaktigt.

– KD:s påstående är mycket märkligt och saknar grund i fakta. Landstingsfullmäktige har beslutat att detta försök ska genomföras och försöket anslogs medel i trafiknämndens budget som antogs 1 oktober i år, säger Gustav Hemming (C).

– Helt utan grund skapar KD ytterligare oro i skärgården. I kölvattnet av sjötrafikupphandlingen och all osäkerhet den har inneburit är det här det sista som skärgården behöver, säger Gustav Hemming (C).

Trafiknämndens förvaltning fick, i samband med beslutet att avbryta upphandlingen, i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på hur trafiken ska lösas på kort och lång sikt.

— För Centerpartiet är frågan klar. Den nord-sydliga tvärförbindelsen är en viktig del av utvecklingen av näringsliv och turism i Stockholms skärgård, och måste genomföras i enlighet med Landstingsfullmäktiges beslut, säger Gustav Hemming (C).

Kommentarer

Simon Olsson 14:15:23 2013-10-03

Intressant artikel. När det gäller Kristdemokraternas bild utvecklar Michael Stjernström (KD) hur den nord-sydliga förbindelsen röstades bort: http://www.stockholm.kristdemokraterna.se/lite-mer-om-den-nord-sydliga-forbindelsen/

Mvh
Simon Olsson, pressekreterare KD Stockholm