2 oktober, 2013

Premiär för Sagolika Sjöhäst 2 oktober

Aquaria går i väntans tider. Onsdagen 2 oktober är det premiär för Sagolika Sjöhäst. Utställningen, som är unik i sitt slag i Sverige, är en hyllning till sjöhästen och dess sällsamma egenskaper. Sagolika Sjöhäst visas fram till årsskiftet på Aquaria på Djurgården i Stockholm.

Onsdagen den 2 oktober invigs Sagolika Sjöhäst på Aquaria. Från denna dag har vattenmuseets besökare möjlighet att bekanta sig med ett tiotal arter av sjöhästar som har flugits in från flera europeiska länder. De olika arterna uppvisar en mångfald av utseenden och beteenden, och de återfinns i väldigt skilda miljöer.
– Det ska bli oerhört kul att berätta om sjöhästen, dess fantasifulla utseende och spännande egenskaper. Sjöhästen är bland annat intressant ur ett reproduktionsbiologiskt perspektiv, eftersom det är pappan som föder fram ungarna. Vi tror att åtminstone en av papporna går i väntans tider just nu, säger Anna Björn, marinbiolog på Aquaria.
Utställningen Sagolika Sjöhäst har likt flera av Aquarias tidigare temporära utställningar ett tydligt miljöfokus. Sjöhästbeståndet är nära utfiskat på flera håll i världen och flera arter är hotade av utrotning, vilket bland annat beror på att torkad sjöhäst används som naturläkemedel. På Aquaria får man från den 2 oktober reda på vad man kan göra för att bidra till artens fortlevnad.
– Genom att skydda sjöhästarna har vi även möjlighet att skydda den mångfald av miljöer de lever i, som mangrove, korallrev, kelpskogar och sjögräsbäddar, säger Anna Björn.
Sjöhästar betraktas som en svårodlad saltvattensfisk, trots det har Aquaria lyckats vid upprepade tillfällen. Sedan tidigare har arten Slank sjöhäst fötts upp på Aquaria. I samband med utställningen har ytterligare arter flugits in från bland annat Portugal. Av tiotalet arter som förevisas återfinns två i våra nordiska vatten.
Sagolika Sjöhäst visas under Aquarias ordinarie öppettider:
Tisdag-Söndag kl. 10:00-16:30.