3 oktober, 2013

Scania tar hjälp av tyngdlagen för att spara bränsle

Hösten 2013 introducerar Scania Eco-roll, ett avancerat system med potential att sänka kundernas bränslekostnader med upp till två procent. Eco-roll räknar ut när en lastbil ska ta hjälp av tyngdlagen för att rulla i friläge i nedförsbackar.

De kunder på Europamarknader som nu beställer en lastbil med Scania Opticruise med Active Prediction kommer från första kvartalet nästa år att kunna spara bränsle och pengar med hjälp av en ny funktion, Scania Eco-roll. Lastbilen gör själv en bedömning vilket som är mest bränsleeffektivt, att rulla nedför större backar med transmissionen i neutralläge och motorn på tomgång eller att motorbromsa med avstängd bränsletillförsel.

Vilket som är mest bränsleeffektivt är inte så självklart som det kan låta. Scania Active Prediction gör kalkylen helt utan inblandning från föraren. Om systemet väljer Eco-roll, bör lastbilen kunna rulla i tio sekunder eller mer när backen planar ut. Detta för att rätt utnyttja rörelseenergin i lastbilens egenvikt och för att inte göra för många korta ingrepp. Samtidigt ska inte farten bli så hög att bromsarna slår till, då bromsas energin i det bränsle som har tillförts motorn bort.

Scania Active Prediction använder både GPS (för positionen) och topografiska kartor för att styra systemet. Beroende på vilket prestandaläge föraren väljer, arbetar lastbilen med olika strategier för att antingen använda så lite bränsle som möjligt eller för att ge optimala prestanda i form av hög snitthastighet. Scania Eco-roll för-utsätter att bilen är utrustad med Scania Opticruise med Active Prediction och tvåpedalsystem samt är i Euro 6-utförande. På marknader där topografiska kartdata finns tillgängliga är Scania Opticruise med Active Prediction och Eco-roll standard på fjärrbilar.

Vidare är Scania Active Prediction nu ännu bättre på att optimera växlingsstrategier. Genom att analysera hur mycket som återstår av en uppförsbacke kan onödiga ner- och uppväxlingar undvikas genom att utnyttja Scania-motorernas massiva vridmo-ment på låga varv.