Cykelvägen/dragvägen längs Göta kanal i Motala stängs av på grund av rasrisk

Cykelvägen/dragvägen längs Göta kanals norra sida i Motala, mellan Platens grav och Charlottenborgsbron, kommer tillsvidare stängas av på grund av rasrisk.

Den 17 november upptäcktes sprickbildningar i cykelvägen vilket indikerar att kanalbanken rör på sig. Den aktuella sträckan har nu spärrats av som en säkerhetsåtgärd.

Imorgon kommer AB Göta kanalbolag fortsätta tömma kanalen på vatten under tiden som det aktuella området noggrant kommer att kontrolleras och inspekteras. Först efter att kanalen tömts på vatten kan vidare beslut tas om aktuell avspärrning och kommande åtgärder.

– Det här var en indikation som inte var väntad men om det ska ske är det bra att det inträffar när vi tömmer kanalen under kontrollerande former, men det är givetvis tråkigt att vi måste spärra av dragvägen som dagligen nyttjas av många människor. Sättningen i kanalbanken visar hur komplex Göta kanal är som byggnadsverk, men det ger oss samtidigt en bra förståelse för vad som skulle kunna hända vid en eventuell krissituation, säger Henrik Remmerfelt, Anläggningschef på Göta kanalbolag

Den 9 november började AB Göta kanalbolag tömma kanalen mellan Motala sluss och Borenshults sluss på vatten för att undersöka eventuella läckage eller svaga partier mellan Göta kanal och Motala Ström. Arbetet är ett led i det dammsäkerhetsarbete som Göta kanalbolag gör för att säkra Göta kanal.

– Det här visar ännu en gång att vi måste ta hand om kanalen på ett bättre sätt än tidigare för framtiden, säger Anders Donlau, VD, Göta kanalbolag

Området som nu spärrats av är inte det område som man först misstänkt vara svagt. Mer svar på varför sprickbildningar uppstått hoppas Göta kanalbolag få efter att ha undersökt kanalbanken ordentligt.