20 november, 2015

Motioner – Civilutskottet avslog samtliga yrkande

RIKSDAGENS CIVILUTSKOTT HAR i dagarna behandlat ett antal motionsyrkanden om utvärdering av sjöfyllerilagen från 2010 men föreslår tyvärr att riksdagen ska avslå samtliga yrkanden. Man förutsätter att regeringen
noga följer upp de nya reglerna för sjöfylleri och därmed finns inget skäl av ett tillkännagivande till regeringen, allt enligt civilutskottet yttrande.

Båtlivets agerande för en utvärdering måste därför riktas till regeringen kommande år. Våra folkvalda ombud når inte fram i denna fråga. Ur Båtliv 06-15

BL1506_Motioner-uppslag