23 november, 2015

Skärgårdsfotografen säljer sitt miljöbåtsprojekt

Skärgårdsfotografen Sören Colbing säljer nu sitt eget båtprojekt. Så här skriver han själv om ”Skärgårdsströvande – En vision angående ett miljöbåtsprojekt”.

– Min uppväxt i skärgården med naturen och djurlivet inpå knuten samt tillgång till i stort sett alla typer av båtar har präglat mitt liv. Visionen om en miljövänlig och sjöduglig motorbåt resulterade i mitt miljöbåtprojekt ”Skärgårdsströvaren”. Ett mycket bra koncept sas det från många håll men jag fick också höra att jag var för tidigt ute – marknaden var inte mogen för denna helhetslösning med focus på miljöhänsyn. Det var för fyra år sedan. I dag låter det annorlunda! Inte minst utvecklingen när det gäller elmotorer och på batterisidan samt även att elbilarna får allt större marknadsandelar och allt fler konsumenter får upp ögonen för det praktiska med eldrift, säger Sören Colbing.

Nu är det med andra ord rätt tid för ”Skärgårdsströvarna” som nu är ett helt modellprogram från 20 fot upp till 32 fot. De oerhört lättdrivna skroven passar som hand i handske för eldrift.

– Mitt arbete som skärgårdsskildrare – fotograf och författare – har hittills resulterat i ett tiotal böcker. Nu har jag bok- och filmprojekt som kommer att ta all min tid de närmaste tre till fyra åren. Jag inser att ”Skärgårdsströvarnas” egenskaper kommer att bli allt viktigare, inte minst för vår miljös skull, och att det behövs en kraft som kan engagera sig nu! Jag önskar därför finna någon som vill ta över det här som jag ser det – framtidsprojektet, säger Sören Colbing.

Bilderna:
Skärgårdsströvare som har måtten längd 6,1 meter och bredd 1,7 meter. Denna 20-fotare är i första hand avsedd för eldrift.

Skärgårdsströvare som kabinbåt.

Copyright: STRÖVAREN AB,2015.