25 november, 2015

Grodmän och överlevnad i nya böcker

Två nya, intressanta marina böcker är på gång. ” Handbok för överlevnad till sjöss, tredje utgåvan” är skriven av Stefan Nilsson medan Mikael Lindholm står bakom ”Ubåtar och grodmän – 6 dygn på Almö 1984”.

 

Ubåtar och grodmän – 6 dygn på Almö 1984

Under februari 1984 görs ett flertal observationer i Karlskronabassängen som tyder på en främmande undervattensoperation. Den svenska militära insatsen ökar efterhand. Onsdagen den 29 februari klockan 20.00 observerar en postering på Almö hur en grodman kommer upp ur vattnet på öns östra sida och beger sig upp bland enbuskarna på ön. Detta rapporteras och efter en knapp timma är hundföraren/polismannen N och hans hund Jax på plats. Två kpistbeväpnade kollegor är med för att skydda N när denne spårar. Hunden får upp ett spår som leder rakt över ön till stranden på öns västra sida. Som en konsekvens av denna händelse fattas det under torsdagen den 1 mars beslut om att ett antal arméförband ska förstärka bevakningen.

På kvällen den 2 mars befinner sig löjtnanten Mikael Lindholm på Almö som chef för en skyttepluton med 52 värnpliktiga och tre yrkesofficerare. Uppgiften är att hindra fienden att passera över ön. Nu följer några händelserika dygn. Detta är Mikaels unika berättelse om vad han upplevde under sex dygn på Almö 1984.

Det finns flera böcker som skildrar minnen och händelser från staber och fartyg, rörande de ubåtsjaktinsatser som gjordes under slutet av 1900-talet. Den här boken utgör ett viktigt och sällan skildrat komplement då den beskriver markstridskrafternas agerande i en operation.

ISBN: 978-91-978923-4-6

Författare: Mikael Lindholm

 

 

Handbok för överlevnad till sjöss, tredje utgåvan

I oktober 2005 gav Stefan Nilsson ut den första djuplodande boken i ämnet ut på svenska. Sommaren 2010 kom en andra utgåva. Antalet böcker som sålt på den skandinaviska marknaden är nu ca 5 000 ex Och boken är efterfrågad från många håll. Nu är arbetet med den tredje utgåvan klart.

2005 års utgåva utökades med 28 sidor och har mer än 150 nya bilder så att boken nu omfattar 256 sidor fakta och erfarenheter baserade på verkliga händelser och övningar. Flera kapitel skrevs om och anpassades efter de senaste reglerna och principer för räddning och överlevnad. Boken omfattar även ett nytt kapitel om överlevnad i vattnet samt två nya bilagor om första hjälpen och eftersökningsmetoder till sjöss. 2015 års utgåva är utökad med 12 sidor som är en översyn av innehållets aktualitet samt en översyn var olika typer av information presenteras.

ISBN: 978-91-978923-3-9

Författare: Stefan Nilsson

 

www.seasafety.se