25 november, 2015

Stena Bulk investerar i ytterligare fartyg av IMOIIMAX-modell

Stena Bulk har beställt tre MR-tankers på 50.000 dwt av IMOIIMAX-typ från det kinesiska varvet CSSC Offshore & Marine Engineering (CSSC OME*) i Guangzhou. Dessutom har option lagts på ytterligare två fartyg och totalt uppgår ordern till MUSD 200. Första leverans planeras till slutet av 2017 och därefter levereras fartygen med tre månaders mellanrum.

De nu beställda fartygen är av samma typ som de tio kemikalie- och produkttankers, som Stena Bulk beställde 2012 från samma varv och varav de första fyra fartygen levererats under innevarande år. Alla IMOIIMAX-fartygen kommer att gå i Stena Wecos globala logistiska system, där det ingår ett drygt sextiotal fartyg.

– Vi är mycket nöjda med IMOIIMAX-fartygens prestation och utökar därför denna del av vår flotta ytterligare. Dessa fartyg har en förbättrad effektivitet såväl vad gäller bränsle som last och är därför även miljömässigt bättre än många andra i sin klass, något som förstås är en stor fördel. Kommersiellt kompletterar de dessutom vårt totala fartygsinnehav väl,” konstaterar Erik Hånell, VD Stena Bulk.

Fyra av de tidigare tio beställda fartygen; Stena Impression, Stena Image, Stena Imperial och Stena Important har levererats under innevarande år och leverans av resterande sex fartyg kommer att ske med avslut under år 2017. Av de tio IMOIIMAX-fartygen ägs ett fartyg helt av Stena Bulk, sex stycken tillsammans med GAR (Golden Agri Resources), två av systerbolaget Concordia Maritime och ett helt av Stena Weco.

IMOIIMAX-konceptet är en vidareutveckling av ett redan etablerat och framgångsrikt koncept med extra stor lastflexibilitet och ännu lägre bränsleförbrukning. Den tekniska utvecklingen av IMOIIMAX-konceptet har tagits fram av Stena Teknik tillsammans med varvet GSI. IMOIIMAX är designade med 18 mindre tankar och för att frakta såväl vegetabiliska oljor och kemikalier, som olje- och petroleumprodukter.                

*CSSC OME hette tidigare GSI (Guangzhou Shipyard International

http://www.stenaweco.com/