1 december, 2015

Honda visar vision för ett hållbart samhälle i Paris

 

Den 2–9 december visar Honda sin framtidsvision för ett smart hållbart samhälle, samt teknik för mobilitet och energihantering på La Galerie des Solutions. Ett event nära anknutet till FN: s konvention om klimatförändringar (COP21).

 

Hondas tema för La Galerie des Solutions- utställningen gäller skapandet och brukandet av energi. Det är en rad energihanteringssystem med låga koldioxidutsläpp som demonstreras.

 

Produkter som till exempel Hondas Smart Hydrogen Station och Power Creator visar lösningar för att skapa vätgas från förnybara energikällor.

 

Hondas Smart Hydrogen Station

Hondas Smart Hydrogen Station (SHS) kan försörja ett mindre antal hushåll med vätgas. Dess energiskapande funktion har förmågan att fånga solenergi och genom elektrolys av vatten producera 1,5 kg vätgas per dag. Lagringskapaciteten är 18 kg vätgas, vilket säkerställer strömförsörjning för fyra stycken bränslecellsfordon. Tester av tekniken genomförs för närvarande i Japan.

 

Även Hondas nya bränslecellsfordon Clarity och medföljande kraftenhet Power Exporter 9000 visas upp.

 

Power Exporter

Hondas Power Exporter 9000 är en kraftfull enhet som säkerställer hushållens strömförsörjning även vid en krissituation, med laddning från elbilar och bränslecellsbilar såsom exempelvis Hondas nya Clarity. Fordon som är kompatibla med Power Exporter kan säkerställa strömförsörjningen i nödsituationer. Clarity och medföljande Power Exporter 9000 kommer börja säljas i Japan under 2016.

 

Ytterligare information om Hondas bränslecellsteknik: http://world.honda.com/FuelCell/