10 december, 2015

​EU och Norge överens om fiskekvoter för 2016

Förhandlingarna mellan Norge och EU om fiskekvoter i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt är nu klara. Avtalen innebär att flera kvoter höjs nästa år, till exempel för räka och rödspotta.

– Förhandlingarna utmynnade i tre olika avtal, ett nordsjöavtal, ett avtal avseende Skagerrak och Kattegatt och ett avtal mellan Sverige och Norge, säger Bengt Kåmark på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Överläggningarna har pågått under två veckors tid och pressen har som vanligt varit hård både inom EU och Norge för att komma överens före årsskiftet. Beslutet innebär att fisket kan påbörjas den 1 januari 2016.

Kvoterna fastställdes i enlighet med etablerade förvaltningsmål eller utifrån vetenskaplig rådgivning från Internationella havsforskningsrådet, ICES. Parterna enades också om anpassningar av kvoterna som en följd av EU:s gradvisa införande av landningsskyldigheten.

– Avtalen innebär att flera kvoter höjs nästa år bland annat med anledning av införandet av landningsskyldighet för visa arter 2016, till exempel ökar kvoten för räka med 60 procent och rödspotta med 17 procent, säger Bengt Kåmark, utredare på enheten för fiskereglering på HaV.

För de gemensamma bestånden i Nordsjön fastställdes fiskemöjligheter för torsk, kolja, rödspotta, vitling, sill, makrill och gråsej enligt råden från ICES och i enlighet med förvaltningsmålen för ett maximalt hållbart fiske, MSY. I Skagerrak gäller detta även för räka och skarpsill.

– För räka i Skagerrak innebar ICES råd en ökning på 97 procent av kvoten men parterna valde dock en försiktigare ökning på 60 procent, säger Bengt Kåmark.

Vid förhandlingarna företräds EU av EU-kommissionen och Sverige företräds av Havs- och vattenmyndigheten och Näringsdepartementet.

 

Källa och foto: HaV.