16 december, 2015

Kvoterna för 2016 års fiske i Västerhavet klara

EU:s fiskeministrar är nu överens om nästa års fiskekvoter i Skagerrak, Kattegatt och Nordsjön.

– För flera viktiga bestånd sattes kvoterna i enlighet med målen för maximal hållbar avkastning. Det gäller exempelvis för torsk i Nordsjön och Skagerrak samt för räka, havskräfta och äkta tunga i Skagerrak och Kattegatt, säger Karin Linderholm på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Varje år beslutar EU:s fiskeministrar om kvoter för Västerhavet, vilket berör svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.

Beslutet för 2016 fattades efter förhandlingar på jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel den 14-15 december. Landsbygdsminister Sven- Erik Bucht representerade Sverige vid mötet.

– EU:s fiskeministrar utgick från det förslag som EU-kommissionen lade fram i november och som grundas på målen i den gemensamma fiskeripolitiken, säger Karin Linderholm, som deltog vid förhandlingarna.

Enligt den gemensamma fiskeripolitiken ska uttagen av fisk grundas på maximal hållbar avkastning, MSY, i enlighet med den vetenskapliga rådgivningen från Internationella havsforskningsrådet, ICES. För bestånd där den vetenskapliga informationen är otillräcklig, till exempel för rockor, hade EU-kommissionen lämnat förslag baserat på en försiktighetsansats, enligt målen i EU:s grundförordning för fiske.

– En fortsatt inriktning mot ett mer hållbart fiske kommer att ske genom fiskeripolitiken, som också innebär förbud att kasta fisk överbord, så kallad landningsskyldighet, säger Karin Linderholm.

Landningsskyldighet infördes 2015 för Östersjön och för pelagiskt fiske i Västerhavet, exempelvis fiske av makrill och sill. Under åren 2016-2019 införs gradvis förbud att kasta fångst överbord i fiske efter bottenlevande arter i Västerhavet.

För 2016 är fiskarna skyldiga att landa all fångst av kolja, rödspätta, äkta tunga, sej och räka i riktat fiske efter arterna. För att underlätta omställningen beslutade EU:s ministrar om kvoter för dessa arter som tar hänsyn till tidigare utkast, i tillägg till beståndsstatus för artenKvoterna för de här arterna sattes alltså på en högre nivå än tidigare.

 

Källa och foto: HaV.