17 december, 2015

Solceller finns nu i alla Stockholms hamnar

Stockholms Hamnars nya och tredje solcellsanläggning genererar el även under den mörkaste vintermånaden. Att tillvarata solenergi är en viktig strategi för att nå företagets klimatsmarta mål.
Stockholms Hamnar har anlagt en tredje solcellsanläggning på det nya tullvisitationshusets platta tak i Kapellskärs hamn. Den nya anläggningen är 400 m² stor och består av 255 solpaneler med en toppeffekt på runt 60 kW. Som en del av företagets mål mot en fossilfri verksamhet har Stockholms Hamnar valt att satsa på förnyelsebar energi.

– Nu har vi en solcellsanläggning i alla våra tre stora hamnar. Det här är en av åtgärderna för att nå målet att bli en fossilfri verksamhet och vi planerar att anlägga fler, säger Johan Castwall, vd Stockholms Hamnar.

Stockholms Hamnars första anläggning finns i Frihamnen och är en av de största takmonterade i Sverige. Under 2014 togs den andra anläggningen i bruk i Nynäshamn hamn. Erfarenheterna av anläggningarna är hittills enbart positiva.

Den el som solcellerna genererar används i samma byggnad som anläggningen är installerad i. Bara årsproduktionen i Kapellskärs hamn motsvarar den totala årsförbrukningen för mer än två genomsnittsvillor.
Stockholms Hamnar främjar sjöfarten och säkrar regionens varuförsörjning genom att erbjuda kajplatser samt service och tjänster för färje-, kryssnings- och godstrafiken. Stockholms Hamnar finns i Stockholm, Kapellskär och Nynäshamn. Koncernen har 140 anställda och omsatte 713 mkr under 2014.
stockholmshamnar.se – facebook.com/stockholmshamnar – twitter.com/stockholmshamn