18 december, 2015

Ny HaV-rapport visar hur våra viktigaste fiskar och skaldjur utvecklas

Vill du veta hur det står till med långan, sillen eller ålen i svenska vatten så här i jultider? I så fall kan du läsa eller ladda ner rapporten ”Fiskbestånd i hav och sötvatten 2015” på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

– Detta är elfte gången som rapporten ges ut och den visar utveckling och status för 45 av våra vanligaste fiskar och skaldjur, säger Bertil Håkansson, chef för enheten för miljöövervakning på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Rapporten har skrivits av Institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU och den ges sedan 2012 ut av HaV. Den gavs tidigare ut av Fiskeriverket. Bland de 45 fisk- och skaldjursarterna finns uppgifter om de mer kända som gädda, lax och makrill men även mer ovanliga arter som fjärsing och skoläst. Fiskarterna är uppdelade i olika bestånd och underlaget som ligger till grund för översikten är insamlade under 2014. Rapporten innehåller bland annat uppgifter som utbredningsområde, lek, vandringar, maxålder och i vilka miljöer arten trivs bäst.

– Rapporten beskriver inte bara bestånden utan ger också en bild av yrkesfiskets fångster och utveckling samt också om hur man bedriver yrkesfiske och provfiske, säger Bertil Håkansson, chef på enheten för miljöövervakning på HaV.

För de ekonomiskt viktigaste fisk- och skaldjursbestånden som torsk och nordhavsräka har EU beslutat om hur stora mängder yrkesfisket får ta upp varje år, så kallade fiskekvoter. Dessa baseras i sin tur på den biologiska bedömning som Internationella havsforskningsrådet, ICES, gör varje år. I rapporten redovisas även de biologiska råd som forskarna ger för dessa arter för 2016.

För de flesta fiskar och kräftdjur i både insjöar, älvar och längs kusten sätter EU inga kvoter utan varje land ansvarar för förvaltningen av dessa. Därför gör ICES inte heller någon biologisk bedömning av dessa bestånd.

– Dessa bestånd är ofta viktiga för det småskaliga yrkes- och fritidsfisket och därför innehåller rapporten ofta bedömningar av tillstånd och utveckling för de viktigaste av dessa arter. Bedömningarna baseras på analyser av data från SLU:s provfisken och på statistik från yrkesfiskets loggböcker, säger Bertil Håkansson.

Rapporten innehåller detaljerade fakta om varje art och också kontaktuppgifter till den som vill fördjupa sig ännu mer i något av de 45 fisk- eller skaldjursbestånden.

Info: https://www.havochvatten.se/5.596b74d91518c04d18147501.html

 

 

Foto och källa: HaV.