HaV om havsmiljön – ”Generellt inte så bra”

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är nu klar med sin bedömning av hur den svenska havsmiljön mår, en del i arbetet med att genomföra EU:s havsmiljödirektiv. Bedömningen bygger på miljödata från åren 2011-2016 om bland annat övergödning, farliga ämnen, fisk och skaldjur och marint skräp. Fortsätt läsa HaV om havsmiljön – ”Generellt inte så bra”

Förslag hur havet kan användas på ett hållbart sätt

Det är dags för samråd om Havs- och vattenmyndighetens förslag till havsplaner för de tre havsområdena Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken. Samrådet pågår under sex månader, mellan 15 februari och 15 augusti. Planerna beslutas av regeringen senast 2021. Fortsätt läsa Förslag hur havet kan användas på ett hållbart sätt

Världens största marina skyddade område inrättat

1 december etablerades det största marina skyddade området i världen. Reservatet inrättas på internationellt vatten, i Rosshavet Antarktis, av Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources. Fortsätt läsa Världens största marina skyddade område inrättat

Satsningar på miljöåtgärder gav jobb och ökad tillväxt

2016 satsade Havs- och vattenmyndigheten, HaV, drygt 730 miljoner kronor via det nationella havs- och vattenmiljöanslaget. Pengarna skapade minst 280 årsarbeten på länsstyrelser, andra myndigheter, universitet och för konsulter. Fortsätt läsa Satsningar på miljöåtgärder gav jobb och ökad tillväxt

Spanskt varv ska bygga Sveriges nya oceangående forskningsfartyg

SLU:s nya forskningsfartyg blir 69 meter långt och fullt utrustat för fiske, bottenprovtagningar och oceanografiska (fysikaliska, kemiska, biologiska) undersökningar. Fartyget blir mycket flexibelt och kan ta ombord många typer av specialutrustning. Fortsätt läsa Spanskt varv ska bygga Sveriges nya oceangående forskningsfartyg