22 december, 2015

Ny båtbottentvätt hos Bosö Båtklubb

Bosö Båtklubb, Lidingös största båtklubb med 520 bryggplatser, har invigt sin nya båtbottentvätt. Ordförande Lars Frisk berättade i sitt invigningstal att det är den största investeringen som klubben gjort under sina 40 år. Tvätten har kostat ca 1,5 Mkr. Varje medlem har satsat 2 000 kr i anläggningen, en långsiktig satsning för miljön.

Tvättanläggningen, som har levererats av företaget Rent Under, består av en flytande ramkonstruktion av marinaluminium. Längs med bommarna löper en tvättenhet med åtta roterande borstar som naturligt formar sig efter skrovets profil. Bigwash, som tvätten kallas, tvättar de flesta motor- och segelbåtar upp till 16 meter och tvättiden är cirka 25 minuter. Under tvätten finns en bassäng som samlar upp avborstad materia som i sin tur kan avlägsnas med en slamsug. När hela båtbeståndet är fritt från gamla bottenfärger bortfaller det behovet.

– När Havs- och Vattenmyndigheten år 2012 kom med nya riktlinjer om bottenfärger och förordade spolplattor tillsatte vi en projektgrupp för att se hur vi skulle tackla miljöfrågorna, berättar Robbie Bergqvist, vice ordförande i klubben.

Vi kom fram till att användning av giftfärger var förkastligt och nu har vi förbjudit det. Det har varit ett intensivt lobbyarbete att få medlemmarna att sluta med giftfärger och idag är 92 % av båtbeståndet skrovrent. Projektgruppen kollade också om det fanns något bra alternativ till spolplatta och vi kom fram till att en borsttvätt var den bästa lösningen.

Varför valde ni just denna typ av anläggning där båten ligger stilla under tvättningen?

– Anledningen var att i den här anläggningen kan medlemmen själv tvätta sin båtbotten, det behövs ingen speciell personal. Medlemmarna får en ordentlig utbildning i hur tvätten ska hanteras. De flesta har ju bil och är vana att tvätta den i en tvätthall. Det här ska i princip vara lika lätt. Båtägaren får ett tvättkort, ett slags accesskort, där det är inprogrammerat tre tvättar. Behöver han eller hon fler finns en automat där man kan köpa fler och ladda kortet med. Det här innebär också att medlemmen kan tvätta när som helst under dygnet, när det passar och när tvätten är ledig. Vi har provkört anläggningen i sommar och mer än 200 tvättningar har gjorts och det har fungerat väldigt bra, säger Robbie Bergqvist.

Text & foto: Bengt Anderhagen