15 januari, 2016

10 000-tals barn och ungdomar får möjlighet till friluftsliv 2016

I år får 23 friluftsorganisationer dela på det totala statsbidraget om 47,8 miljoner kronor, varav 21,3 miljoner kronor är organisationsbidrag och 26,5 miljoner kronor i verksamhetsbidrag (projekt).

Det statliga bidraget är viktigt för friluftslivet i Sverige. Det bidrar till att landets friluftsorganisationer kan erbjuda en rad aktiviteter för barn, ungdomar och vuxna i alla samhällsgrupper. Aktiviteter som bidrar till fysisk aktivitet, att få vara med i ett socialt sammanhang och ökat välbefinnande.

– I år har vi glädjen att kunna bevilja fler ansökningar än tidigare år. Detta beror på anslagshöjningen till friluftsorganisationerna från regeringen. Årets beslut från Svenskt Friluftsliv innebär en kraftig ökning av projektbidragen vilket innebär att 10 000-tals barn och ungdomar får möjlighet att komma ut och pröva på friluftsliv i friluftsorganisationernas regi, säger Ulf Silvander, generalsekreterare Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 79 ansökningar från 26 olika organisationer om totalt belopp över 69 miljoner kronor och översöknings-graden var 44 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

Ta del av hela protokollet om fördelningen på www.svensktfriluftsliv.se/bidrag.