23 januari, 2016

Isvett lika viktigt för stora som små

Kylan har hållt ett stadigt grepp om stora delar av landet de senaste veckorna och många har tagit chansen till härliga naturupplevelser på isen. Men det finns alltid risker med att vara ute på frysta sjöar och vattendrag. Att förbereda sig och tänka på att även barn behöver rätt säkerhetsutrustning och skydd mot kylan är några viktiga tips för att hela familjen ska kunna njuta av naturen på ett tryggt sätt.

Det är en frihetskänsla att susa fram på isen eller att ta en promenad som bara går att göra när vattnet är fruset. Men det innebär alltid en risk att vistas ute på isen. I en tidigare undersökning från Trygg-Hansa uppgav 14 procent av svenskarna att de gått genom isen* och varje år dör i snitt 13 personer av att gå igenom is i Sverige. Vanligast är olyckor på sjöar och dammar, men olyckor förekommer även på åar, älvar och på havsis.

– När man tar med sig barn ut på isen är det viktigt att tänka ett varv extra. På isen är det ofta öppet och blåser kallare än på land, var uppmärksam på att barnen inte fryser och tänk på att barn snabbare förfryser sig än vuxna. En balaclava eller buff att dra över ansikten är bra för att skydda barnets ansikte. Sedan ska man alltid försäkra sig om att isen är tillräckligt tjock och om barnet är tillräckligt gammalt se till att du har samma verktyg och utrustning på barnet som på dig själv, så som hjälm, ryggsäck och isdubbar, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Yngre föräldrar saknar kunskap om isvett
Rätt verktyg är viktigt om man är ute på isen för att ha så bra förutsättningar som möjligt om olyckan skulle vara framme, och med rätt verktyg menas isdubbar, ispik och räddningslina. Av de som själva har gått genom isen tidigare uppger fler än varannan att de idag har med sig verktyg, medan siffran är lägre hos den breda allmänheten – där har en av fyra med sig verktyg när de är ute på isen. Äldre föräldrar i åldrarna 50-64 år anger oftare att barnen har verktyg med sig än yngre föräldrar i åldrarna 18-29 år, som i stället oftare svarar att de inte vet vilka verktyg som är relevanta.

– Många av de mer eller mindre allvarliga tillbud som inträffar varje vinter skulle kunna undvikas med hjälp av grundläggande kunskap och försiktighet. Det är av yttersta vikt att vara uppmärksam på väder och isförhållanden och ha med sig rätt verktyg när man vistas på isen, öva tillsammans i förväg på hur isdubbarna fungerar så behärskar hela familjen greppen bättre om det blir allvar, säger Alexandra Gahnström.

*Undersökningen genomfördes under perioden 2 – 12 januari 2015 och omfattade 1 418 intervjuer med den svenska allmänheten 18-79 år.

Tips när du ger dig ut på isen med barn:

 • Både barn och vuxna ska ha rätt utrustning. Det bör finnas minst en ispik och två räddningslinor per grupp och alla ska ha isdubbar, utom de minsta barnen som inte kan nyttja dessa. Alla bör ha flythjälp, en räddningsväst är även på isen den bästa flythjälpen för icke simkunniga barn.
 • Öva tillsammans i förväg på hur isdubbarna fungerar. Lossa dubbarna med handskarna på, lägg dig ner och dra dig fram på isen. Då behärskar du greppen bättre om det blir allvar.
 • Använd alltid hjälm på isen.
 • Var uppmärksam på kylan, barn förfryser sig enklare än vuxna och på isen är det ofta öppet och blåser kallare än på land.
 • Det är stor skillnad mellan att åka skridskor i medvind och motvind, prova att vända om för att se hur det kommer att kännas på hemvägen, det kan bli jobbigt för barn att åka tillbaka i motvind.
 • Stavar hos den vuxna kan underlätta om barnet blir trött och fungera som draghjälp.
 • Vid långfärdsskridskoåkning, sänk farten om du har ett barn i pulka bakom och vänd dig om ofta för att se att barnet har det bra.
 • När du väljer pulka eller annat fordon för barn på isen, tänk på att det ska vara tystgående, flyta, inte får tippa vare sig i vak eller vid passage av ojämnheter ovanpå isen, och ska ge barnet lä.
 • Vad gäller mindre barn avråds från att bära barnet i sele i samband med skridskoåkning, eftersom det kan orsaka skador vid ett fall.
 • Ha alltid sällskap på isen och låt aldrig barn vistas ensamma på isen.

Bra att veta om olyckan skulle vara framme:

 • Vänd om och försök komma upp där du kom ifrån, där var det is som höll innan den brast.
 • Ta det lugnt. Det kan kännas mycket obehagligt att hamna i kallt vatten, men det tar flera minuter innan kylan försvagar dig.
 • Har du verktyg, använd dem. Ta fram isdubbarna och behåll vantar/handskar på. Arbeta metodiskt. Andas lugnt.
 • Kryp och åla tills isen bär ordentligt innan du reser dig.
 • Larma efter hjälp, ligg still tills hjälp anländer för att spara på energi och värme

Källa: Trygg-Hansa

Läs mer om issäkerhet: www.issakerhet.se