3 februari, 2016

Stölderna upphörde när båtklubben DNA-märktes

Stölderna upphörde hos Näsbyvikens båtsällskap – Årets Båtklubb 2014 – i Täby norr om Stockholm när klubbens medlemmar DNA-märkte sina båtar.

Klubben är föremål för SSF Stöldskyddsföreningens senaste hotspot-projekt som startade i april förra året. 500 märksatser med märk-DNA erbjöds till klubbens 750 medlemmar som fick pensla det på allt stöldbegärligt. Samtidigt sattes varningsdekaler och skyltar upp i området för att varna tjuvarna om märkningen.

Resultatet är hitintills bättre än vad klubbens ledning och båtägarna hade vågat drömma om. Roger Alm, ordförande i Näsbyvikens båtsällskap, ser mycket nöjt tillbaka på det gångna året.
– Det känns fantastiskt att vi varit fria från stöldförsök. Vi klarade till och med sommarmånaderna, som annars är högsäsong för båttjuvar, säger han.
Succéresultatet har hållit i sig. Ända fram tills ett par veckor sedan då en båt utsattes för inbrott och två drev försvann. Både båten och dreven saknade märkning.
– Vi försöker uppmärksamma båtägarna på att genomföra märkningen, men det verkar som några tagit vintervila. Ju fler etiketter desto större chans att tjuvarna går någon annanstans, säger Staffan Bjernekull, kanslichef på Näsbyvikens båtsällskap.
Tidigare har klubben haft ett antal incidenter varje år. I och med det lyckade resultatet beslutade båtsällskapet på sitt årsmöte att införa krav på att alla klubbmedlemmarnas utombordare, trailers och drev ska DNA-märkas. Alla medlemmar ställer sig positiva till kravet som gör området tryggare.
– Det är väldigt glädjande att stölderna har minskat och det ska bli spännande att se vad slutresultatet blir när vi utvärderar projektet i april, säger Annika Brändström, vd på SSF.

Fakta:
Projektet är ett samarbete mellan Näsbyvikens båtsällskap, Svenska sjö och SSF.
DNA-märkning innebär att en fluorescerande vätska, osynlig för blotta ögat, men synlig med hjälp av UV-ljus, appliceras på det som ska märkas. Varje märkning har ett unikt DNA som går att spåra internationellt och är näst intill omöjlig att avlägsna, då minsta partikel av blandningen innehåller en unik kod. SSF:s DNA-märkning innehåller också en stor mängd mikropunkter som möjliggör avläsning och ägaridentifiering på plats dygnet runt.
Märkningen reagerar på UV-ljus vilket gör den lätt att hitta för Polisen. Alla polisbilar i Stockholms Län har utrustas med UV-lampor för att lättare hitta DNA-märkt stöldgods. Dessa är finansierade av Stöldskyddsföreningen.
För att visa att någonting är märkt fästs också petsäkra varningsdekaler på det märkta föremålet.

 

Bildtexter:
Hamnen hos Näsbyvikens båtsällskap i Täby, norr om Stockholm.

Skylt som visar att Näsbyvikens båtsällskaps medlemmar har DNA-märkt sina båtar, motorer och tillbehör.

Roger Alm, ordförande Näsbyvikens båtsällskap.