12 februari, 2016

Bättre BlueChart-kartografin med nytt HD-innehåll

Garmin presenterar BlueChart g2 HD och BlueChart g2 Vision HD till Garmins sjökortsplottrar. Sjökorten har en bättre, tydligare baskarta, nya hamnsymboler och djupsiffror samt HD fiskekort med djupkurvor ner till 30 cm som ger ännu mer detaljer för bottenkontur inkl. avsatser, raviner och branter. Dessutom är Garmins exklusiva Auto Guidance 3.0 uppdaterad.

BlueChart_HD

Både BlueChart g2 HD och BlueChart g2 Vision HD har sömlös kartpresentation med skuggade djupkonturer, navigationshjälp, strömmar och tidvattenzoner med lodade djup som redan idag används av nöjda BlueChart-användare. Dessutom innehåller korten nya uppdaterade hamnsymboler, tydligare djupsiffror och HD fiskekort med djupkurvor ner till 30 cm som ger en mer exakt skildring av bottenstruktur med detaljer i grunda vatten, kanaler och hamnar.

BlueChart g2 Vision HD har alla funktioner som finns i BlueChart g2 plus Garmin Auto Guidance 3.0. Garmin var först med att erbjuda automatisk ruttberäkning där du får en rutt föreslagen som är anpassad efter storleken på din båt och vald säkerhetsmarginal.  Auto Guidance söker igenom relevanta sjökort och skapar en rutt under broar och förbi grund och andra hinder. Med version 3.0 kan Auto Guidance guida dig till platser mer effektivt och även till och från trånga hamnar och grunda vikar.

Garmin BlueChart g2 HD och BlueChart g2 Vision HD kommer finnas på minneskort och för nerladdning med täckning över hela världen. De beräknas finnas tillgänglig i februari 2016.

www.garmin.com/maps