1 mars, 2016

Hansen Marine lanserar ny garanti på reservdelar från Sierra

Hansen Marine, en av Sveriges ledande importörer av reservdelar till marinmotorer, lanserar nu en garanti för den amerikanska reservdelsleverantören Sierras produkter. Sierra är störst i världen på reservdelar för eftermarknaden inom de områden av den marina reservdelsmarknaden där Hansen Marine verkar.

Sierra-Garanti_Logo

Pressmeddelande:

– Vi är stolta över att kunna leverera Sierras reservdelar för eftermarknaden. Sierra grundades, precis som vi, 1966 och fyller därmed 50 år i år. De lägger enorma resurser på sin produktutveckling och deras kvalitet är välkänd. Därför kan vi tryggt lämna garanti för de reservdelar som kommer från dem, säger William Hansen som är vd för Hansen Marine.

Sierra-garantin är framtagen för att möta såväl behoven hos slutkonsumenter som hos business to business (B2B). Garantin omfattar reservdelar, arbetskostnader enligt verkstadens timdebitering, relaterade skador till incidenten som produkten orsakat, avgiftsbelagda engångskostnader som bogsering och tillhörande utgifter.

– Till skillnad från bilbranschen har eftermarknadsdelar i den marina världen fortfarande stämpel på sig att vara ”piratdelar”, vilket är en oseriös och förlegad benämning på de reservdelar som tillverkas av andra företag än originalmärket. Våra reservdelar från Sierra möter eller överträffar motorsammansättarens specifikationer som båtägaren ska vara trygg att använda, säger William Hansen.

I den europeiska gemenskapens konkurrensrätt har vi ett gruppundantag för motorfordon. Avsikten med reglerna i gruppundantaget är att säkerställa att fordonsägaren är fri att lämna in sitt fordon var som helst för att få service, underhåll och reparationer, utan att garantier riskerar att gå förlorade. En förutsättning därvidlag är att arbetet utförs på ett fack- mannamässigt sätt samt med användande av så kallade originalreservdelar eller reservdelar av motsvarande kvalitet.

– Tyvärr är gruppundantaget inom den marina sektorn undantagen och vi har ingen branschorganisation i Sverige som driver denna fråga. Hansen Marines nya garanti på eftermarknadsdelar från Sierra avser därför att ge kunden en extra trygghet vid reparationer och byte av reservdelar till båtmotorer och drev. Vår garanti har ambitionen att bli den bästa i branschen och ge kunden ett tryggt båtägande med reservdelar från eftermarknaden, avslutar William Hansen.

www.hansenmarine.se