8 mars, 2016

Artemis inviger sin nya bas på Bermuda

Fredagen 4 mars förklarade Artemis Racing officiellt sin nya America’s Cup bas på Bermuda öppen och i full funktion. Den officiella invigningen besöktes av nästan 500 inbjudna gäster, och på plats var lokala auktoriteter, bland dessa Bermudas premiärminister Michael Dunkley, sponsorer, leverantörer och teamet med tillhörande familjer.

Lagledare Torbjörn Törnqvist var på plats vid evenemanget och var imponerad av hur fort det gick att få teamets nya faciliteter på plats.

– En dag såg jag en bild av en tom strand och bara ett par månader senare är jag här och bygget är helt fantastiskt, uttrycker han i en intervju.

– Det är tack vare alla inblandade i processen som vi är där vi är idag. Det är ett väldigt bra koncept att utgå från en byggnad som är designad för precis det den skall användas till.

Basen är placerad på en gammal militärbas längst ut på udden Morgan’s Point, och kommer att vara utgångspunkt för teamets seglingsträning under de kommande 15 månaderna. På basen finns öppen yta för att underhålla de två prototyperna, Turbo 1 och Turbo 2, samt den kommande America’s Cup båten. Det finns även ett gym, kontor för design- och support team, samt en separat struktur med två våningar för att ta emot gäster.

– Vi har byggt upp den här basen väldigt likt vår bas i Alameda. Vi har en struktur här där hela teamet arbetar på samma plan. Designteamet sitter på samma nivå som båten, seglarna och support-teamet, vilket gör att vi kan kommunicera bättre och jobba mer effektivt. Det ger hela gruppen synlighet och tillgänglighet till hela processen och inte bara till sin egen uppgift, förklarar designkoordinator Adam May.

Vidare förklarar Adam att det är en stor fördel att flytta in på tävlingsarenan tidigt i processen.

– Flera år av olympisk segling har bevisat att ingenting slår kunskap om banan och arenan man skall prestera på. Den aspekten är viktig i alla typer av segling och alla team är medvetna om att det kommer att ge ett försprång. Det har även varit bra för oss att få flytten av basen och båtarna ur vägen tidigt, nu kan vi fokusera på att utvecklas och kommer inte att distraheras av att behöva flytta på oss under en mer kritisk period i förberedelserna.

Team Manager Iain Percy är däremot väldigt tydlig med att det krävs mer än bara en bra bas för att vinna hela tävlingen.

– Vi vet att det här är en bra träningsbas för oss, men man vinner inte America’s Cup genom att ha en bra bas, poängterar han.

– Med det sagt, är det såklart ett stort steg på vägen och den nya basen kommer att bidra med ett bra samspel i teamet och de praktiska faciliteter som krävs för att vi skall kunna prestera på topp.

Teamet är överväldigat av det lokala stöd som visats av alla på ön. Den positiva attityden mot America’s Cup och Artemis Racing som genomsyrar samtliga autoriteter och samhället på Bermuda, ger försmak på vad som kan komma att bli ett mycket spektakulärt evenemang 2017.

 

Foto: Martinez Studio / RC44 Class.

 

www.ArtemisRacing.com