8 mars, 2016

Unik uppfödning av maneter på Aquaria

För första gången någonsin har man lyckats föda upp maneter på Aquaria på Djurgården i Stockholm. Nu simmar den första kullen odlade lagunmaneter i muséets tropiska utställning. 

bb7185d5c02fee05_org

Aquaria har haft maneter sedan januari 2015. På kort tid har maneterna av arterna öronmanet och vitprickig manet blivit några av Aquarias mest uppskattade djur och med stor sannolikhet det av besökarna mest fotograferade.

För första gången någonsin har Aquaria nu lyckats odla maneter. Det är Aquarias akvarist Lisa Vestberg som efter flera månaders försök framgångsrikt har lyckats föda upp maneter.

– En lagunmanet lever bara 7-12 månader och kan vara svår att få tag på. Därför har vi under det senaste året försökt föda upp maneter för att säkerställa att arten alltid finns på Aquaria. Nu har vi äntligen lyckats! Det ger oss möjlighet att berätta för våra besökare om manetens häftiga reproduktionscykel på ett nytt sätt, säger Lisa Vestberg, akvarist på Aquaria.

På Aquaria finns arterna öronmanet (Aurelia aurita) och prickig lagunmanet (Phyllorhiza punctata). Aquarias första kull av vitprickig lagunmanet kan man nu kika på i muséets tropiska avdelning där de på ett nästan majestätiskt vis följer vattnets strömmar.

– Nu försöker jag även föda upp öronmaneter. Alla maneter funkar inte likadant, och det kan också skilja sig inom samma art beroende på ljus eller vattenflöde. Det är lite av ett mysterium, fortsätter Lisa Vestberg som tror att 2016 är året för öronmanetsbebisar.

Fakta om maneter och manetuppfödning
Maneter består till 96 % av vatten, de har mun och mage men saknar alla andra organ. De flesta maneter har en livscykel där de har en fastsittande period, så kallad polyp, och en frisimmande period, som medusa. Polyperna förökar sig genom att strobilera, vilket är fasen då polypen släpper ifrån sig små manetbebisar som sedan växer sig till stora medusor. Det är alltså de vackra medusorna som vi ser flyter med havets strömmar. Medusorna lever sällan mer än en säsong medan polyperna kan leva i flera år.

En av utmaningarna med att föda upp maneter är att skapa de bästa förutsättningarna för att polyperna ska kunna strobilera. Vattenflöden, temperaturer, ljus, föda och salthalter måste vara noga avvägt. Maneter som föds upp på plats har i regel en längre medellivslängd än maneter i naturen, eftersom de lever mer skyddat från naturens påfrestningar.