11 mars, 2016

True Heading Anmäler Sjöfartsverket till Konkurrensverket

True Heading AB kommer idag inlämna en anmälan mot Sjöfartsverket för diskriminerande och konkurrenssnedvridande villkor för licenser av sjökortsdata.

Trots att True Heading ett flertal gånger påtalat missförhållandena för Sjöfartsverket, fortsätter verket sin diskriminerande och konkurrenssnedvridande prissättning för sjökortsdata. Eniro betalar 2-3 kronor per användare samtidigt som True Heading och andra aktörer tvingas betala minst 40 kronor per användare för samma data.

– Självfallet skadas True Heading och dess aktieägare allvarligt av en sådan konkurrenssnedvridande prissättning. Eftersom Sjöfartsverket, trots upprepade kontakter, inte visat vilja att likställa priserna för samma data till de olika aktörerna på marknaden utan fortsätter att bryta mot de regler som gäller för Sjöfartsverket och statliga myndigheter, ser vi ingen annan utväg än att vända oss till konkurrensverket, säger True Headings arbetande styrelseordförande Anders Bergström.

Anmälan kommer att överlämnas till Konkurrensverket på fredag morgon den 11/3 kl 9:00 på Torsgatan 11 i Stockholm.