24 mars, 2016

Båttrafik i Växjösjön

Växjö kommun vill nu ansöka om att en ändring i föreskrifterna kring båttrafik i Växjösjön, eftersom den begränsar verksamheter som kan vara av positiv betydelse för stadsutvecklingen.

Karta Växjösjön

Det var 1993 som Länsstyrelsen, efter ansökan från Växjö kommun, beslutade om motorbåtsförbud i hela Växjösjön. Anledningen då var att det bedömdes som olämpligt med motorbåtar utifrån att motorbåtar vid den tiden allmänt sett var mycket miljöstörande och att det exempelvis fanns områden av visst värde för fågellivet framför allt i sjöns södra del.

– Det har hänt mycket på 23 år. Den norra delen av sjön, ungefär mellan Strandbjörket och Simhallen, har idag en stadsmässig prägel vilket den inte hade på samma sätt då. Dessutom är många elmotorer väldigt tystgående idag. En tredje aspekt är att området kring norra Växjösjön är av marginell betydelse för exempelvis fågellivet, säger Sofia Stynsberg (M).

Förslaget till ändring gäller alltså norra delen av Växjösjön. Det handlar enbart om enstaka elbåtar.

Kommunstyrelsen väntas fatta beslut i frågan 5 april.