6 april, 2016

Alukin årets tillväxtföretag

Entreprenörstävlingen Skraknästet arrangeras av Ålands näringsliv i samarbete med Roslandsminglet och riktar sig till etablerade företag i tillväxt samt till företag med nya affärsidéer med potential att växa. I helgen vann Alukin aluminiumbåtar första pris i kategorin ”Tillväxtföretag med internationella ambitioner”.

Alukin aluminiumbåtar produceras av Roslagsföretaget Marinteknik i Norrtälje AB. I helgen korades de till vinnare i en av två kategorier i Skraknästet, en entreprenörstävling för företag i Roslagen och inom den Åländska regionen. Tävlingen arrangerades av Ålands Näringsliv i samarbete med Roslandsminglet. Syftet med evenemanget är att främja entreprenörsandan och lyfta företag regionalt och internationellt. Vinsten är ett års stöd av tillväxtmentorer samt olika verktyg för att verkställa planer för expansion och tillväxt.

–  Vi är oerhört glada att vi fick vara del i det här arrangemanget. Det är ett mycket bra initiativ från Ålands näringsliv och Roslandsminglet. Den här typen av engagemang främjar företagsandan på fler sätt, vilket är extremt viktigt för oss som arbetar i mindre företag. Men det är inte minst viktigt för hela samhället i stort. Med rätt hjälp och med bredare nätverk så kan man också utveckla företagen i rätt riktning vilket ger fler arbetstillfällen inte minst till skärgårdsregionerna, säger Maria M Nikula, marknadschef på Marinteknik i Norrtälje AB.

Juryns motivering kring det vinnande bidraget kategorin för tillväxtbolag: ”En premiumprodukt med stor internationell potential. Har och kommer att generera arbetstillfällen i Rosland. Produkten har ett högt statusvärde som är starkt kopplat till regionen”.

–  Vi är fortfarande ett litet företag, men vi är väl förankrade på den svenska marknaden. Vi har en hög ambitionsnivå med en produkt som ligger helt rätt i tiden. Vår vision är att bidra till ett enkelt och praktiskt båtliv för alla människor som spenderar mycket tid på sjön. Även av miljömässiga skäl är hållbarhet, underhållsfrihet och återvinning av materialet extremt viktigt. Det är högaktuellt nu och kommer så vara även i framtiden samt utanför Sveriges gränser, säger Maria M Nikula

Som vinnare i kategorin för Nya affärsidéer och startupföretag korades det Åländska teamet International Rescue Organisation. Bidraget vann sin kategori med juryns motivering:

”En affärsidé som bygger på generositet och som är extremt skalbar. Internationellt hög höjd på grund av nyttan som den skapar. Alla är måna om sin egen och andras säkerhet och trygghet, varvid den här idén är lätt att ta till sig”.

Bakgrunden till evenemanget och tävlingen var från början ett initiativ till att få fart på turistnäringen på Åland. Med inspiration av “Draknästet” skapade man en tävling för idéer kring turism år 2012 och den återkom i samma skepnad året efter. 2014 tog man den vidare till alla branscher, där finalen hölls på Ålands Näringslivs vårmöte. I år är det första året som just detta evenemang även innefattar svenska företag.

Foto: Staffan Lund, Ålandstidningen