6 april, 2016

Stena skaffar världens mest bränsleeffektiva färjor

Stena har skrivit ett kontrakt, föremål för styrelsegodkännande i slutet av april, på fyra nya RoPax-färjor med planerad leverans under 2019 och 2020, med en option på ytterligare fyra färjor. Färjorna är optimerade för effektivitet och flexibilitet och kommer att byggas på AVIC Shipyard i Kina. De fyra första färjorna är planerade att användas någonstans inom Stena Lines linjenätverk i norra Europa.

Utskrift

– Vi är väldigt nöjda med att Stena har tecknat ett kontrakt på fyra färjor, med en option på ytterligare fyra. Under de senaste två åren har våra ingenjörer lyckats ta fram en design som inte bara är 50 procent större än dagens genomsnittliga RoPax-färjor, men kanske desto viktigare, de har också inkluderat de lösningar för minskade utsläpp och ökad effektivitet som utvecklats inom Stena under senare år. Dessa fartyg kommer att vara de mest bränsleeffektiva färjorna i världen och sätter en ny branschstandard när det gäller prestanda, utsläpp och kostnadseffektivitet som ger Stena Line ger en stark position de kommande decennierna, säger Stena Lines VD Carl-Johan Hagman.

Färjorna kommer att ha en kapacitet på mer än 3 000 längdmeter med ett bildäck som bygger på genomfartsprincipen och kommer att kunna ta cirka 1 000 passagerare, med fullt ombordserviceutbud. Huvudmaskinerna kommer att vara ”Gas Ready” och är förberedda för att kunna konverteras till metanol eller LNG.

– Med den här investeringen bygger vi vidare på vårt framgångsrika RoPax-koncept med en mix av frakt och passagerare. Genom standardisering säkrar vi en tillförlitlig verksamhet och genom flexibilitet kan vi ge ännu bättre stöd till våra kunder och bidra till deras tillväxt, säger Carl-Johan Hagman.

– Vi förutser en fortsatt tillväxt i efterfrågan för färjetransporter i norra Europa liksom i andra delar av världen. Färjetransporter spelar en avgörande roll i skapandet av morgondagens logistik- och infrastrukturkedjor om vi vill skapa hållbara samhällen. Sjötransporter är inte bara det mest miljöeffektiva sättet att transportera gods, det är också den infrastruktur som ger en tillförlitlig och snabb logistiklösning till väldigt låg kostnad. Genom den här investeringen rustar vi Stena Line för fortsatt tillväxt, säger Dan Sten Olsson, Styrelseordförande i Stena Line.