12 april, 2016

Linjettvarvets satsning räddar uppsagda båtägare

För två år sedan sa Norrtälje kommun upp Norrtälje Segelsällskap (NSS) från vinteruppläggnings platsen i innerhamnen, där man i stället ville bygga bostäder. Något alternativ kunde kommunen inte erbjuda och i höst står närmare 170 båtägarna i Norrtälje utan uppläggningsplats.

Linjettvarvets satsning räddar uppsagda båtägare

Då kom hjälpen från ett oväntat håll.

– En av våra medlemmar vinterförvarar sin Linjett på Rosättravarvet och beskrev situationen för Daniel Gustafsson på Rosättra Båtvarv, berättar NSS´ varvschef Ulv Tigerstedt.

Detta blev inledningen till många och långa diskussioner mellan NSS och båtvarvet.

– Vi hade precis köpt ytterligare mark för att säkra kommande behov av vinterförvaring och därför blev våra samtal ganska snart konkreta, berättar Daniel Gustafsson som är Rosättra Båtvarvs projektledare.

Och genom att båda parter hade ett långsiktigt intresse vågade Rosättra Båtvarv göra de nödvändiga satsningarna för att kunna ta emot beräknade 150 båtar.

– Vi tidigarelägger en stor investering och förbereder 10 000 kvm markyta som ska vara klar till sensommaren. Snart börjar vi också bygga en ny kaj med tillhörande bryggor för tillfällig angöring i samband med sjö- och torrsättning fortsätter Daniel Gustafsson.

Satsningen från Rosättra omfattar även spolplattor och att utrusta kajen med en eldriven, fast pelarkran som lyfter 10 ton. Uppläggningsområdet arrenderas sedan av Norrtälje Segelsällskap som liksom tidigare hanterar sjö- och torrsättning, vintertäckning samt service och underhåll i egen regi.

Norrtälje Segelsällskap är en av många båtklubbar runt om i landet som de senaste tio åren blivit uppsagda för att kommunen behöver attraktiv mark. Att bygga bostäder i sjönära lägen är betydligt mer lönsamt än att hyra ut till båtklubbar.

– Men vi hade tur säger Ulv Tigerstedt. Vi får en bra lösning på ett problem som vi har jobbat länge med.