18 april, 2016

Akut brist på simlärare inför sommaren

Förra året drunknade 13 barn i Sverige. Det är mer än dubbelt så många som under samma period 2014. Därför tar Trygg-Hansa och Svenska Livräddningssällskapet nu nya krafttag och rekryterar 40 nya simlärare. Målet är att utöka sommarsimskolorna med dubbelt så många platser som förra året.

 

Som ett led i att nå nollvisionen att inget barn ska drunkna stöttar Trygg-Hansa tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet drygt 300 sommarsimskolor runt om i landet, även i sommar.

– Med förra årets dystra drunkningsstatistik i färskt minne har vi en förhoppning om att kunna fördubbla antalet barn i årets sommarsimskolor från dryga 20 000 till 40 000 deltagare, säger Johan Eriksson på Trygg-Hansa.

Sommarsimskolorna är bland det viktigaste vi har i Sverige för att öka vattensäkerheten och minska drunkningsolyckorna bland barn. Men för att nå målet att erbjuda ytterligare 20 000 barn att gå i sommarsimskola behövs fler simlärare. Därför kraftsamlar nu Trygg-Hansa och Svenska Livräddningssällskapet för att hitta fler personer som vill utbilda sig och arbeta som simlärare i sommar.

– Alla som kan tänka sig att jobba som simlärare i sommar har nu möjlighet att söka till utbildningen som startar inom de närmsta månaderna, vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att söka och bidra till ökad vattensäkerhet för våra barn, säger Karin Brand, generalsekreterare på Svenska Livräddningssällskapet.

Drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland barn i åldern 1 till 6 år. Och 70 % av drunkningsolyckorna sker innan barnet ens lärt sig simma. Under 2015 drunknade tretton barn under 19 år vilket är det högsta antalet sedan 2002 då fjorton barn omkom. Sammanställningen över antalet drunknade har visat på en långsiktig minskning och förra årets många drunkningsolyckor bland barn, bryter en annars positiv trend.

Sedan år 1994 finns ett simkunnighetskrav inskrivet i läroplanen. För att få godkänt betyg i idrott måste eleven uppfylla kravet om simkunnighet i slutet av årskurs 6.

– Att vara sommarsimskolelärare är det perfekta sommarjobbet, säger simläraren Elisabeth Lind. Vi håller till utomhus och barnen får lära sig alltifrån ökad vattenvana, praktiska simövningar och att kasta livboj. Allt för att fler ska bli trygga i vatten och för att vi tillsammans ska kunna minska antalet drunkningar.

 

Så här kan du söka till vårens simlärarutbildningar

SLS hemsida
Utbildningsort och datum: Borås 31/3 – 3/4, Kalmar 1/4-3/4 samt 16/4-17/4, Växjö 1/4-3/4 samt 16/4-17/4, Stockholm 8/4-10/4 samt 16/4-17/4, Hallsberg 23/4-24/4 samt 7/5-8/5, Halmstad 5/5-8/5, Luleå 5/5-8/5, Vänersborg 5/5-8/5, Eskilstuna 20/5-22/5 samt 4/6-5/6 och Deje 11/6-15/6.
Källa: Trygg-Hansa och Svenska Livräddningssällskapet.