27 april, 2016

Stockholms universitet: Höga halter av giftiga ämnen från båtfärger i havsbotten

Forskare vid Stockholms universitet och Västra Götalands länsstyrelse har undersökt sedimentprover från 15 platser längs Sveriges västkust och hittat höga halter av koppar, zink och tributyltenn (TBT). Alla tre är ämnen som används eller har använts i bottenfärger till fritidsbåtar.

_MG_0142

I undersökningen Pollutant Concentrations and Toxic Effects on the Red Alga Ceramium tenuicorne of Sediments from Natural Harbors and Small Boat Harbors on the West Coast of Sweden har ett forskarlag under ledning av professor Britta Eklund tagit sedimentprover från 11 småbåtshamnar och 4 naturhamnar längs Sveriges västkust. Forskarna har både mätt mängden gifter i proverna och exponerat rödalgen Ceramium tenuicorne för de insamlande sedimenten, samt noterat hur provernas varierande grad av giftighet påverkat algernas tillväxt. Anmärkningsvärt var de höga nivåerna av TBT, ett mycket giftigt ämne som är förbjudet att användas på båtar under 25 meter i hela EU sedan 1989. Även långt ute i naturhamnar i Kosterfjorden påträffades TBT.

”TBT är förmodligen det giftigaste ämne som vi medvetet släppt ut i den marina miljön”, säger professor Britta Eklund vid institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi vid Stockholms universitet. ”Även i mycket små doser vet vi att det orsakar deformationer hos vattenlevande djur, till exempel ostron och snäckor.”

Länk till undersökningen: http://link.springer.com/article/10.1007/s00244-016-0262-z

Bilden är från Näsbyvikens BS. Den har inget med innehållet i artikeln att göra.