27 april, 2016

HMS Jägaren seglar vidare i samarbete med Statens maritima museer

Försvarsmakten har efter hemställan beslutat att HMS Jägaren överlåts till Statens maritima museer, SMM. I samma stund träder ett så kallat bareboat-charteravtal i kraft mellan SMM och Föreningen Svenska Patrullbåtar som innebär att fartyget kommer att underhållas och vara brukbart genom föreningens försorg.

HMS Jägaren

HMS Jägaren sjösattes den 8 juni 1972 vid Bergens Mekaniske Versteder i Norge. Hon var ett försöksfartyg som föregick en serie om 16 patrullbåtar, byggda även de i Bergen och åren 1978 – 1982.

Jägaren var i operativ tjänst från november 1972 ända fram till den 7 april 2016 då Marinchefen närvarade vid en ceremoni och örlogsflaggan halades. Fartyget ingick i 44:e Röjdykardivisionen samt 4:e sjöstridsflottiljen och övervakade fartygstrafiken mellan Sverige och Danmark från norska gränsen i norr till Falsterbokanalen i söder. Under sin tjänstgöringstid har Jägaren genomfört 21 000 driftstimmar. Det motsvarar nästan 11 år.

– Att en förening på detta vis vill vara med och bidra till att vårt maritima kulturarv både bevaras och brukas är beundransvärt. Vi har idag liknande avtal med föreningar rörande minsveparen M 20, motortorpedbåten T 38 och Robotbåten Ystad. Det är en ovanlig men också lyckosam samverkan mellan en statlig museimyndighet och ideella krafter, säger Leif Grundberg, överintendent på Statens maritima museer.

Fartyget får ny hemmahamn i Stockholm men kommer att ha möjlighet att visa upp sig runt hela kusten.

– Fartyg mår bäst av att användas och vårdas av de som verkligen brinner för dem. I våra nätverk kring äldre örlogsfartyg finns en sakkunskap som borgar för att Jägaren kommer att få en god och sjösäker framtid, säger Leif Grundberg.

Fakta Jägaren
Sjösatt 8 juni 1972.
Tagen i bruk november 1972
Avrustad 7 april 2016
Längd 36,5 meter
Bredd 6,2 meter
Deplacement 140 ton.
Maskiner 2 st Cummins dieselmotorer på vardera 1 400 hkr.
Fart 21 knop
Fartyget kommer i föreningens regi att vara utrustad med varaktigt obrukbara vapensystem.

Fakta patrullbåtar
Svenska flottans 16 st patrullbåtar byggdes mellan åren 1978 och 1982 i Norge. Serien föregicks av försöksfartyget Jägaren som byggdes redan 1972. Det var Jägaren som sjösattes den 8 juni det året vid Bergens Mekaniske Verksteder.
Patrullbåtarna var små ytattackfartyg med sjömålsrobotar som huvudvapen och främst avsedda för bevakning men även för anfalls-, minerings-, eskort- samt spaningsuppdrag.
Besättningen bestod av 8 officerare och upp till 14 värnpliktiga. 1992 modifierades flera av patrullbåtarna för att ge förbättrad förmåga till ubåtsjakt. Vid Maritiman i Göteborg ligger idag patrullbåten Hugin, som även hon tillhör Statens maritima museer och som bevaras som ett museifartyg. Övriga patrullbåtar har skrotats eller sålts.