29 april, 2016

Två nya vrak hittade i centrala Stockholm

Förra sommaren hittades flera vrak mellan Skeppsholmen och Kastellholmen. Nu läggs ytterligare två bitar till pusslet om Stockholms sjöhistoria, med två nyupptäckta vrak som kan vara äldre än skeppet Vasa.

Vrak

– De är gamla, stora och kraftiga, precis som de vi hittat tidigare, säger Jim Hansson, marinarkeolog på Sjöhistoriska museet.

De två nyupptäckta vraken ligger sida vid sida strax utanför Skeppsholmen, i närheten av det flytande vandrarhemmet af Chapman. Upptäckten gjordes i mitten av april, då Sjöhistoriska museets marinarkeologer på uppdrag av Stockholms Länsstyrelse undersökte sjöbottnen utanför Skeppsholmen, för att kartlägga var deltagare i ÅF Offshore Race kan förtöja sina båtar då tävlingen går av stapeln i början av juli. Dykningarna resulterade i upptäckten av två vrak, som inte varit kända sedan tidigare.

– De är inte namngivna tyvärr, än så länge. När vi får dateringar finns chansen att man kan hitta deras identitet i olika arkiv, säger Jim Hansson.

Även om vraken är anonyma så finns de med stor sannolikhet med på en karta från 1736, som ritats av Carl Friedrich Hauswolf. Men det är inte alltid denna karta stämmer.

– Det är ingen som vet om vraken på den kartan finns i verkligheten. Vi har dykt på andra platser där det enligt kartan skulle finnas vrak, men inte hittat något.

Förra sommaren, då marinarkeologerna dök i området mellan Kastellholmen och Skeppsholmen hittades så mycket som femton vrak. Vraken gick att datera till 1500- och 1600-talen. Mycket pekar på att även de två nyupptäckta vraken är från samma tid.

– Allt pekar på att det är 1600-talsskepp eller äldre. De har samma typ av konstruktion och samma typ av nedbrytning, även om de här är lite mer nedbrutna då de ligger direkt i strömmen.

De nya vraken kompletterar bilden av Stockholm som en sjöhistorisk stad, där hamnar, skeppsbyggnad och örlogsfartyg varit en naturlig del av stadsbilden. Vilken typ av skepp de två nyupptäckterna är ännu oklart.

– Vi vet inte om det är örlogsskepp eller någon annan typ av skepp. Mycket av dem är dolt under sjöbottnen. Kanske sticka också bitar av dem in under kajen på Skeppholmen.

Nu kommer marinarkeologerna att tillverka en digital 3D-modell av vraken, med fotomaterial de samlat på sig under dykningarna. De inväntar även åldersbestämning av träprover de tagit från skeppen.

– Vi kommer veta mer om några veckor, kanske kommer vi till och med veta vilka skepp det rör sig om.