16 maj, 2016

Sverige och Finland övar gemensam sjöstyrka

SWEFINEX är en återkommande marin övning som Sverige genomför tillsammans med den finländska marinen. Den kommer pågå under perioden 16-26 maj i Östersjön och framför allt i vattnet kring Gotland.

Huvudsyftet med övningen är att samträna SFNTG, Swedish Finish Naval Task Group, för att kunna står redo med en gemensam marin stridsgrupp i händelse av kris eller krig.

Syftet med SFNTG är att bidra till krishanteringsförmåga, stabilitet och säkerhet i och kring Östersjöområdet.

En viktig del med övningen är att säkerställa att kommunikationen och rutiner fungerar genom hela kedjan från taktiska chefer ut till enskild enhet och tillbaka. Till exempel kommer man träna på moment såsom eskort av civila fartyg, ubåtsjakt, minröjning, sjötrafikövervakning och logistikförsörjning under pressade situationer.

Totalt deltar Sverige med ca 600 och Finland med ca 250 personer. Ubåtar, ytstrids-, röjdyk-, minröj- och stödfartyg samt helikoptrar, spanings- och jaktflyg från flertalet av marinens och flygvapnets förband deltar i övningen.