19 maj, 2016

Sjöräddningssällskapet startar projekt i Dalarna

I flera år har Sjöräddningssällskapet arbetat med att utveckla verksamheten på insjöar. Förra året startade en projektstation i Storsjön. Nu inleds arbetet med att bygga en räddningsstation även på sjöarna Siljan och Runn i Dalarna.

Sjöräddningssällskapet startar projekt i Dalarna

Förberedelserna har pågått en tid, men på lördag invigs projektet officiellt med en stor sjöräddningsövning tillsammans med räddningstjänsten i Rättvik och brandkårerna i Leksand och Mora.

– Verksamheten kan dra igång tack vare ett stort engagemang från frivilliga krafter i Dalarna. Vi är glada och stolta över att så många visat intresse för att utveckla sjöräddningsverksamheten i Dalarna, säger Andreas Arvidsson, operativt ansvarig på Sjöräddningssällskapet.

Under lördagens storövning är scenariot att två fartyg har kolliderat och att en brand brutit ut på det ena. Båda fartygen ska evakueras med livbåtar och räddningstjänst ska dels eftersöka försvunna personer, dels genomföra rökdykning. Därtill övar den nya projektstationen sjöräddning med inlånade sjöräddningsbåtar.

– Under övningen kommer även den mobila stabsledningsplatsen, som är en regional resurs, att användas. Räddningstjänsten Dalamitt tillsammans med länets övriga räddningstjänster kommer att bygga upp denna resurs under övningsdagen, säger Gustav Wallheden, frivillig sjöräddare och ansvarig för projektstationen på Siljan -Runn.

Majoriteten av drunkningsolyckorna sker idag på insjöar. Även båtlivet på insjöar ökar, vilket i sin tur ökar behovet av sjöräddningsberedskap. Projektstationen på Siljan och Runn är ett led i en satsning på insjöar. Sedan tidigare har Sjöräddningssällskapet insjöstationer i Kronobergs län (täcker bl a Helgasjön och Bolmen), Hjälmaren, Vänern och Vättern med intilliggande mindre sjöar. Storsjön startade som projektstation i fjol och går i skarp drift nu till sommaren.

– Det är viktigt för oss att finnas till hands och kunna hjälpa till även på insjöar. Nu är det dags att fokusera på Dalarna. Vi har fått ett mycket varmt mottagande av såväl frivilliga som räddningstjänst och ser nu fram emot att kunna välkomna en ny projektstation till Sjöräddningssällskapet, säger Andreas Arvidsson.