25 maj, 2016

Emåförbundet vinner årets vattenmiljöpris ”Sjöstjärnan”

2016 års vattenmiljöpris ”Sjöstjärnan” går till Emåförbundet i Småland. Ordförande Anders Gustafsson och styrelseledamoten Bodil Liedberg Jönsson tog i kväll emot priset vid Havs- och vattenforum i Göteborg.

– De får priset för ett långvarigt och engagerat arbete med att värna Emåns vattenresurser och vårda, utveckla och återställa värdefulla natur- och vattenmiljöer, säger Björn Sjöberg, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten.

Sjöstjärnan är ett nationellt vattenmiljöpris som delades ut för första gången i fjol. I år har 39 förslag på spännande vattenmiljöprojekt lämnats in. Havs- och vattenmyndigheten,Lantbrukarnas riksförbund (LRF) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) står bakom priset som, förutom äran även innebär 50 000 kronor i prissumma.

– Pengarna får användas till sådant som kan bidra till bättre vatten, exempelvis åtgärder, information eller kompetensutveckling. För oss är det också en chans att lyfta fram goda exempel på viktiga insatser för bättre vattenmiljö, säger Björn Sjöberg.

Det tre nominerade i år var Emåförbundet i Småland, Johnny Carlsson i Tullstorpsåprojektet i Skåne och projektet 8 Fjordar i Bohuslän.

Juryns motivering till valet av Emåförbundet till 2016 års vinnare av Sjöstjärnan lyder så här:

”För ett långvarigt och engagerat arbete med att värna Emåns vattenresurser och vårda, utveckla och återställa värdefulla natur- och vattenmiljöer. Inom Emåförbundet arbetar kommuner och representanter för olika näringar som jordbruk, skogsbruk och industri, i samverkan med kunskapsuppbyggnad och miljöåtgärder i ett avrinningsområdesperspektiv, helt i vattenförvaltningens anda!”

Emåförbundet bildades 2004 genom att Emåns vattenförbund och Emåområdets intresseförening slogs ihop. Numera finns endast en organisation som arbetar med bland annat att administrera, vårda, utveckla och återställa Emåns värdefulla vattentillgångar samt natur- och vattenmiljöer.

– Jag är oerhört stolt över att vi får denna uppskattning. I över 20 år har jag fått vara ordförande för denna fantastiska organisation där ledorden alltid varit att pratat med varandra och inte om varandra. Emåförbundet har åtta kommuner som medlemmar och till det flera företag, Det finns många särintressen som ska mätas mot varandra och då måste man prata med varandra för att lyckas, sa Emåförbundets ordförande Anders Gustafsson i sitt tacktal.

Emån har sina källor uppe på det småländska höglandet cirka 330 meter över havet i Nässjö kommun och rinner efter 22 mils mycket varierande lopp ut i Östersjön vid Em i norra delen av Kalmar Sund. Emån är det största vattendraget i sydöstra Sverige, avrinningsområdet är cirka 4500 kvadratmeter stort och berör huvudsakligen åtta kommuner i Jönköpings- och Kalmar län. Emåns huvudfåra och flera biflöden är av riksintresse för naturvården.

Bland övriga förslag som kommit in till juryn och bland dessa finns allt från flottledsrensning i Nilivaara, bevarande av världsarvet Höga Kusten, minska utsläpp av fosfor i Kilaån, öringsakademin i Tanum, Ynde naturskola och bärgning av spökgarn.

Källa och foto: HaV.

 

Bilden:

Bodil Liedberg Jönsson, styrelseledamot, och Anders Gustafsson, ordförande i Emåförbundet tar emot vattenmiljöpriset ”Sjöstjärnan” på Havs- och vattenforum i Göteborg . Foto: Kat Singer/Havs- och vattenmyndigheten.