27 maj, 2016

4 av 5 säger sig kunna simma – hälften har testat sin simkunnighet

Den dystra trenden med ökande antal drunkningsolyckor fortsätter. Den största riskfaktorn är övertro till sin egen simförmåga. I en ny undersökning från Trygg-Hansa uppger 4 av 5 svenskar att de tror sig klara att simma 200 meter, men nära hälften av dessa har inte testat att simma sträckan under det senaste året.

Simkunnighet är en färskvara och nu uppmanar Trygg-Hansa och Svenska Livräddningssällskapet till att testa sin simkunnighet i sommar. Möjligheten att göra simtestet kommer att finnas över hela landet.

Att kunna simma 200 meter är den simkunnighetsdefinition* som fastslagits av de nordiska livräddningsorganisationerna och även definitionen som används i skolans läroplan. Även om 4 av 5 svenskar tror sig kunna simma 200 meter har bara drygt hälften av dessa, 55 procent, testat sin simkunnighet de senaste 12 månaderna. De som har högst tilltro till sin simkunnighet är män (85 procent) och personer boende i Sydsverige (85 procent). Detta enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa. Av de som inte tror sig kunna simma 200 meter uppger 9 procent att de funderat på att gå i simundervisning.

– Det är viktigt att simma regelbundet för att färdigheten ska behållas och att man även övar sig på att flyta. Den största riskfaktorn är att ha en övertro till sin egen simförmåga och därför uppmanar vi nu alla att testa sin simkunnighet i sommar, säger Johan Eriksson, kommunikationschef på Trygg-Hansa.

 

Ännu färre har testat sin simkunnighet i öppet vatten
Trygg-Hansa stöttar de 400 sommarsimskolorna för barn som Svenska Livräddningssällskapet arrangerar runtom i hela landet, med målet att fördubbla antalet barn i årets sommarsimskolor till 40 000. I år kommer det även att finnas möjlighet att testa sin simkunnighet i samband med sommarsimskolorna, genom att simma en sträcka på 200 meter. Enligt undersökningen har endast 23 procent av svenskarna simmat 200 meter eller mer i öppet vatten det senaste året. Trygg-Hansa har redan nu tagit fram ett test på Facebook för att nå så många som möjligt med uppmaningen om att testa sin simkunnighet i sommar.

– Vi har en lång tradition av att arbeta förebyggande med vattensäkerhet. I år vill vi erbjuda möjligheten att testa sin simkunnighet. För många var det flera år sedan man simmade sträckan och det är ingen garanti för att du kan och orkar simma sträckan idag. Att man kan klara av att simma 200 meter i en simhall innebär inte nödvändigtvis att man klarar av samma sträcka utomhus, i öppet kallt vatten, säger Johan Eriksson.

Var femte svensk badar inte utomhus i Sverige
I undersökningen uppger också nära var femte person, 19 procent, att de aldrig badar utomhus i Sverige och anledningen för de flesta, 55 procent, är att vattnet är för kallt. I en tidigare undersökning från Trygg-Hansa uppgav 15 procent av svenskarna att de varit med om en allvarlig olycka i vatten där någon nästan drunknat. Hittills i år har 39 personer drunknat, betydligt fler än de 19 som drunknade under samma period förra året, enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapet.

Trygg-Hansa har delat ut omkring 200 000 livbojar sedan 1954 och varje år räddas elva människors liv tack vare de 80 000 livbojar som finns runt om i Sverige.

*Fullständig simkunnighetsdefinition: Att falla i vattnet, få huvudet under ytan, och efter att åter tagit dig till ytan simma 200 meter på djupt vatten, varav 50 meter ryggsim.