Ny rapport: Mätbara positiva effekter i våra hav

MSC-certifierade yrkesfisken levererar mätbara, positiva effekter i våra hav, visar ny rapport. Det handlar både om minskad bifångst, bestånd som växer och att ny vetenskaplig förståelse av marina miljöer lyfts fram i ljuset.

Intresset från yrkesfisken har ökar dramatiskt. På endast fem år har volymen av MSC-certifierade fisken fördubblats, och utgör idag 10 procent av allt kommersiellt fiske världen över.

– Ju fler yrkesfisken som går med i MSC-programmet, ju större förbättringar kan vi förvänta oss i världshaven. MSC:s storskaliga arbete gör att våra val av MSC-märkt ger mätbara effekter under ytan, säger Minna Epps, chef för MSC i Skandinavien och Östersjöregionen.

Rapporten, som släpps idag på Världshavsdagen, ger en kvantitativ analys av de framsteg som MSC-certifierade fisken gjort sedan första fisket blev certifierat år 2000, med tyngdpunkt på förbättringar som gjorts under de senaste fem åren.

Selektiva fiskemetoder och mindre spökfiske

Rapporten pekar på framsteg inom teknik, forskning och förvaltning som möjliggör smartare och mer selektivt fiske. Ett exempel är åtgärder som genomförts av ett certifierat fiske av tandnoting i södra Indiska oceanen, vilket dramatiskt har minskat antalet sjöfåglar som fastnat på långrev. Endast tre fåglar av den gråpetrell (procellaria cinere) rapporterades döda förra året. Ett annat exempel är det certifierade fisket av Louisiana blåkrabba (Callinectes sapidus) , där nästan 25 000 övergivna krabbfällor tagits bort, vilket minimerar risken för spökfiske av flera utsatta små arter av sköldpadda.

MSC-certifierade fisken i Europa mår bra

Rapporten tittar även på utvecklingen av fiskbestånden i norra Europa, där biomassan hos de MSC-certifierade fiskena har ökat mer än biomassan hos de icke certifierade. Bland bestånden som inte är certifierade finns även en mycket större variation i fråga om biomassa och fisketryck, och det genomsnittliga fisketrycket är för högt för att säkerställa produktiva fiskbestånd.

– Att vända en negativ trend under ytan tar tid. Trots det kan vi på en relativt kort tid, knappt 15 år av insamlande av data, se att bestånden som är MSC-certifierade mår betydligt bättre än de där fisket inte är certifierat, säger Minna Epps.

Tryggad livsmedelsförsörjning för småskaligt fiske

Ett av FN:s miljömål handlar om världshaven, bland annat hur det småskaliga fisket i utvecklingsländerna ska ge tryggad livsmedelsförsörjning och ekonomisk utveckling. MSC:s rapport bekräftar behovet av större representation i MSC-programmet för fisket i utvecklingsländerna – hittills är bara 20 certifierade av 285 och 15 är under granskning. Dessa siffror är på väg upp och MSC har utvecklat verktyg, finansiering och utbildningsinitiativ som syftar till att göra certifiering mer tillgänglig för småskaligt fiske i utvecklingsländer.

FAKTA:

Status av världens marina fiskebestånd

28,8% är överfiskat*

61,3 % fullt utnyttjad*

9,9% under fiskat/exploiterat*

Andel MSC certifierat fiske i världen 10%

*Källa: http://www.fao.org/3/d1eaa9a1-5a71-4e42-86c0-f2111f07de16/i3720e.pdf

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*