14 juni, 2016

Kullaviks Hamn prickar rätt

Nu kan både gästande båtar och hamnens egna medlemmar tryggt och säkert angöra Kullaviks Hamn igen. Det lika välbekanta som förrädiska grundet Trefotarn, beläget strax väster om hamnpiren, har fått ny reglementsenlig utmärkning. Lagom till båtsäsongen drar igång på allvar, godkändes det nya sjömärket nyligen av Transportstyrelsen.

– Det har varit lite olika turer, men nu när pricken väl är på plats känns det förstås fint, säger Claes Berg, styrelseledamot i Kullaviks Hamn och den som drivit ärendet framåt.

Trefotarn har tidigare, liksom flera andra grund i vältrafikerade vatten längs den svenska kusten, varit utmärkt genom försäkringsbolaget Atlanticas försorg. Men 2015 informerade Transportstyrelsen bolaget om att de så kallade Atlanticabojarna inte uppfyllde internationella normer. Istället för att själva dra igång processen med att få till stånd korrekt utmärkning, valde Atlantica då att helt ta bort alla sina bojar. Utanför Kullaviks Hamn, strax söder om Göteborg i norra Halland, fick det till följd att grundet Trefotarn lämnades helt utan utprickning:

– Trefotarn är en större sten på omkring en meters djup, nära den naturliga inseglingsleden västerifrån mot Kullaviks Hamn. Vi som bor här känner förstås till grundet, men ändå är det förrädiskt, i synnerhet för alla gästande båtar, förklarar Claes Berg.

Kullaviks Hamn har 500 båtplatser, är sedan millennieskiftet medlemsägd och kan under högsäsong erbjuda ett antal gästplatser. Hamnstyrelsen diskuterade i höstas den slopade utprickningen, och tyckte det var angeläget att återställa säkerheten både för medlemmarna och för båtgästerna. Därför togs under vintern kontakt med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen för att se vad som kunde göras:

– Det visade sig då att det finns en hel del regler och bestämmelser att följa, men efter gott samarbete med bra information från myndigheterna fick vi tillstånd att etablera en utprickning som är utformad i enlighet med reglerna, berättar Claes Berg.

Tack vare den lokala byggfirman Bröderna Bräder, som ställde upp med både arbetet och kostnaderna kring det nya sjömärket, kunde det komma på plats innan båtsäsongen. Den nya pricken är ett så kallat punktmärke, med svarta och röda horisontella fält och två runda svarta topptecken. Det övre svarta fältet är försett med blå reflex, medan det övre röda fältet har röd reflex. Trefotarns punktmärke är nu officiellt och kommer successivt att införas även i sjökorten:

– Vi är väldigt glada att vi fick en så bra lösning på problemet. Även Transportstyrelsens representanter var angelägna om att Trefotarn skulle markeras med en utprickning som de kunde godkänna, avslutar Claes Berg, och välkomnar gamla och nya gäster till Kullaviks Hamn.

Info: www.kullavikshamn.se.