14 juni, 2016

Nya sjömätningar i Stockholms skärgård

Nu sjömäts delar av Stockholms skärgård för första gången sedan slutet av 1800-talet. – Resultaten är överraskande på många sätt. De gamla mätningarna var förvånansvärt precisa sett till den tidens teknik, men vi har också hittat områden som är betydligt grundare än vad som visas i de nuvarande sjökorten, säger Magnus Wallhagen, produktionschef sjögeografi på Sjöfartsverket.

Sjömätningen i Stockholms skärgård är en del av projektet ADAPT som är ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Stockholms läns landsting och Ålands landskapsregering. Syftet är att sjömäta de områden i skärgården som trafikeras av den kollektiva skärgårdstrafiken genom Waxholmsbolaget och där sjömätningar inte genomförts med moderna metoder än. Det rör sig om ett område som är cirka 280 km2.

Sjömätningarna utförs av Sjöfartsverket och startade tidigare i våras. Mätningarna kommer att pågå även under 2017. Efterhand kommer de elektroniska och de tryckta sjökorten att uppdateras med de nya resultaten.

– Sjömätningsresultatet kommer också att användas för att göra analyser av Waxholmsbolagets rutter för att kunna hitta möjligheter till effektiviseringar och möjliga bränslebesparingar, säger Magnus Wallhagen.

Vårens sjömätningar har genomförts i områdena kring Öja, Nåttarö, Utö, Ornö och Nämdö i Stockholms södra skärgård. Resultaten visar att det finns ett tydligt behov av sjömätning i området.

– De äldre metoderna för sjömätning när man använde sig av handlod gav mätningar där det ibland var glest mellan mätpunkterna. Det innebar att det helt saknades djupdata i områdena mellan mätpunkterna. I ett sådant område visade sig djupet vara knappt fyra meter istället för tio meter, säger Magnus Wallhagen.

De nya fynden är kommunicerade via Underrättelser för sjöfarande, Ufs.

 

Fakta om ADAPT – Assuring Depth of fairways for Archipelago Public Transportation

  • ADAPT är ett samarbete mellan Sjöfartsverket, Stockholms läns landsting som ansvarar för den kollektiva skärgårdstrafiken i Stockholms län genom Waxholmsbolaget, samt Ålands landskapsregering som har motsvarande ansvar för skärgårdstrafiken i Ålands skärgård.
  • Syftar till att hitta möjligheter till effektivisering och möjliga bränslebesparingar samt att höja säkerheten för skärgårdstrafiken genom sjömätning och moderna sjökortsprodukter.
  • Total budget är 2,2 miljoner euro, varav EU:s regionala utvecklingsfond Interreg Central Baltic finansierar 1,6 miljoner euro.
  • Normalt måste Sjöfartsverket prioritera sjömätning och sjökortsprodukter för handelssjöfartens räkning, men genom EU-stödet från Interreg Central Baltic-programmet kan verket nu även prioritera skärgårdstrafiken i Stockholmsområdet.