1 juli, 2016

Kustkultur i Östersjön – M/S Gamle Oksøy kommer till Karlshamn

På kvällen den 5 juli ankommer fartyget M/S Gamle Oksøy till Karlshamn i Blekinge. Då ska Östersjöns kustkultur bli särskilt synlig. I samarbete med Blekinge sjöfartsmuseum och Karlshamns kommun kommer då Sjöhistoriska museet ta emot den norska besättningen med hemmahamn vid Lindesnes fyrmuseum.

Ombord visas nyproducerade filmer om olika maritima kulturarv. Dessutom är det tänkt att lastrummet ska fyllas på med typiska exportvaror från de olika länderna. I Karlshamn ligger fartyget sedan onsdag 6 juli öppet 10-12 samt 14-18 & torsdag 7 juli öppet 10-12 samt 14-18.

– Vi hoppas att öka intresset för sjöfartens historia när fartyget gästar Karlshamn. Vi tycker också det är viktigt att uppmärksamma sådant arbete som bedrivs ideellt, t ex av Blekinge Sjöfartsmuseum, säger Fredrik Blomqvist, intendent på Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Sedan många år finns ett samarbete mellan både de nordiska länderna och länderna runt Östersjön – med namnet Baltic Heritage Co-operation. Det finns flera arbetsgrupper – bland annat en som sysslar med kustkultur. Utöver filmer visas också ett urval av ett antal planschutställningar på olika teman som historiska fartyg, fyrar, hamnar och sillfiske. Ämnesområdena för de olika filmerna är ännu bredare, det handlar om badortskultur från Lettland, fyrar i både Finland och Polen, båtbyggartraditioner från den norska färingen till oljetanker. Den svenska filmen handlar om de unika ångbåtarna som bl a finns i Stockholm.Filmen Ångbåtarna i Stockholm som producerats av Sjöhistoriska museet kan ses via Coastlights hemsida: http://coastlight.net/detaljer/?req=5009

 

För uppgifter om Blekinge Sjöfartsmuseum, se: www.sjofartsmuseet.n.nu