1 juli, 2016

Förbättrade möjligheter att rapportera brister i toatömning

Antalet tömningsstationer i fritidsbåthamnar har ökat stadigt sedan förbudet mot tömning av toalettavfall från fritidsbåtar infördes 2015. Men fortfarande finns det stora brister i toatömningen landet runt.

Toa_DSC3805

Nu förbättrar Transportstyrelsen möjligheten för fritidsbåtsanvändare att påtala brister och att hitta dagsfärsk information om vilka tömningsstationer som fungerar eller inte.
Den 1 april 2015 trädde förbudet mot att tömma toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag i kraft. Det finns ungefär 800 000 fritidsbåtar i Sverige, varav cirka 10 procent har någon form av toalett ombord.

I landet finns minst 1000 fritidsbåtshamnar. En fritidsbåtshamn kan vara exempelvis en gästhamn, en kommunal hamn, en klubbhamn eller en marina. 2014, året innan förbudet mot utsläpp av toalettavfall infördes, fanns cirka 230 tömningsstationer i fritidsbåtshamnarna. Idag finns 321 tömningsanläggningar som fritidsbåtshamnarna anmält till Transportstyrelsen. Trots att antalet tömningsstationer ökat, finns det fortfarande ett stort behov av fler.

Sedan tömningsförbudet infördes har Transportstyrelsen tillhandahållit en karta över var tömningsstationerna finns. Fritidsbåtägare har också kunnat anmäla brister i fritidsbåtshamnarnas toatömning via ett formulär till Transportstyrelsen. Under 2015 kom 202 anmälningar in och hittills i år har 30 anmälningar kommit till Transportstyrelsen.

Toatömning visas på karta
Båtägarna har efterfrågat möjligheten att på Transportstyrelsens toatömningskarta kunna se vilka stationer som fungerar och vilka som inte fungerar. Därför har Transportstyrelsen från den 1 juli förbättrat möjligheten för båtägare att tala om för andra båtägare att det finns brister i toatömningen på en viss anläggning.

– Vi har tagit fram en e-tjänst där alla som besökt en toatömningsstation kan berätta hur stationen fungerar just nu, säger Lina Petersson, handläggare för frågor som rör fritidsbåtmiljö på Transportstyrelsen.

Uppgifterna som rapporteras i e-tjänsten visas på toatömningskartan så fort stationen rapporterats som “icke fungerande”. Det innebär att kartan visar vilka tömningsstationer som fungerar och vilka som inte fungerar just nu, vilket är en utökad hjälp både för andra båtägare och för ansvarig hamn som snabbare kan rätta till felet.

När en fritidsbåthamn har åtgärdat en tömningsstation kan de själva gå in i e-tjänsten och ändra statusen hos tömningsstationen, så att kartan visar att stationen fungerar.

Här hittar du kartan över tömningsstationer: http://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/Hitta-tomningsstationer/

Här hittar du ett formulär för att rapportera brister i toatömning: http://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Batlivets-miljofragor/Toalettavfall-fran-fritidsbat/brister-i-avfallsmottagandet/