4 juli, 2016

Flest drunknade på hela 2000-talet

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna genom drunkning visar att 16 personer omkom genom drunkning under juni i år jämfört med 17 personer under juni 2015. Totalt har 61 personer omkommit i år genom drunkning 2016 jämfört med 40 under 2015.

61 personer är det högsta antalet drunknade under årets första sex månader på hela 2000-talet. 2003 var det år då näst flest omkom, 60 personer.

2016 juni 2015
7 fritidsbåt 7
5 bad 5
4 övriga 4
16 totalt 17