4 juli, 2016

Stort strandstädarinitiativ på Kalvö-Lindö-Trossö

Lördagen 23 juli arrangeras Kalvöloppet som samlar alla boende på Kalvö-Lindö-Trossö och i samband med detta kommer man att informera press och allmänhet om projektet med strandstädning. Samtidigt arrangeras loppmarknad med strandfynd från strandstädardagarna där samtliga intäkter kommer att gå till fortsatta strandstädarprojekt.

 

Kalvön

Det var när Sven Kilander var ute på en löparrunda på västsidan Kalvö som han chockades av allt ilandflutet plastskräp. Den 16 juli, i samband med Kalvödagen, arrangeras en av flera strandstädar-dagar på Kalvö-Lindö-Trossö. Initiativtagare till dessa är bl a Sven Kilander, nybliven sommarhusägare på Kalvö och tillika engagerad löpare.

Sven har övertygat lokala företagare, privatpersoner och Tanums kommun att göra en samlad insats tillsammans med Ren och Attraktiv Kust i Bohuslän och Västkuststiftelsen. Förutom Tanums kommun, kontaktades ett antal lokala företag och Svensk Fastighetsförmedling i Strömstad/Grebbestad samt GBM Marin i Havstenssund, som samtliga ställer upp som sponsorer. Därutöver kommer ICA Hedemyrs att bjuda på kaffe, saft och bullar i samband med strandstädningen.

Tanums kommun levererar soppåsar för sortering av strandskräpet i olika fraktioner. Västkuststiftelsen hämtar senare upp allt för vidare transport till slutligt omhändertagande.

Uppskattningsvis kommer över ett hundratal personer att delta på Kalvödagens strandstädning
den 16 juli.

Utöver detta har det under våren gjorts en heroisk insats av Ingela Sörqvist som tillsammans med många ideella krafter samlat ihop mer än 750 säckar med skräp på de svårstädade västra stränderna på Kalvö-Lindö-Trossö.

Det är den här slags initiativ som ger hopp om framtiden. Engagerade privatpersoner, ideellt arbete, lokala företag, kommun och stat i ett givande samarbete.

Bild: Västsidan Kalvön Foto: Jenny Lundqvist