12 juli, 2016

Fler kontroller av Kustbevakningen i juli

Den 18-24 juli lägger Kustbevakningen extra fokus på sjösäkerhet genom nykterhets- och fartkontroller över hela landet. Flera stationer längs hela kusten deltar i insatsen.

Foto: Kustbevakningen.

Pressmeddelande:

En av Kustbevakningens många uppgifter är att arbeta för en ökad säkerhet till sjöss. Vår verksamhet ska minska antalet olyckor och skapa en trygg miljö för alla som är till sjöss. Av erfarenhet vet vi att fart- och nykterhetskontroller har en hög förebyggande effekt som i sin tur skapar förutsättningar för just ökad sjösäkerhet.

Under en vecka, 18-24 juli, höjer vi vår närvaro och utför förannonserade kontroller av fart och nykterhet. Ett tiotal fartyg längs med Sveriges kust deltar i satsningen som går under namnet Trygg och säker till sjöss. Naturligtvis kommer fartygen även ha beredskap för oljeutsläpp och för sjöräddning.  Syftet med satsningen är att öka kunskapen om och efterlevnaden av de regler som gäller till sjöss. Satsningen innebär även en möjlighet för allmänheten att möta Kustbevakningens medarbetare.

 

Kuststation Adress Datum Tid
Ks Strömstad Canning 18 juli 11:00
Ks Lysekil Grötövägen 12 22 juli 17:00
Ks Göteborg Tånguddens hamn 18 juli 11:00
Ks Höllviken Falsterbokanalen 20 juli 11:00
Ks Karlskrona Östra Hamngatan 2 19 juli 13:00
Ks Oskarshamn Norra Strandgatan 32 18 juli Enl. ök.
Ks Luleå Strömörvägen 9 22 juli 15:00
Ks Umeå Hillskär, Holmsund 22 juli 10:00
Ks Gävle Fredriksskans 18 juli 14:00
Ks Vaxholm Björkstigen 4 20 juli 12:00
Stockholm Luma, Hammarby Sjöstad 18 juli 10:00
Ks Södertälje Västra Mälarhamnen 10 18 juli 14:00
Ks Oxelösund Varvsvägen 9 19 juli 13:00
Ks Västervik Färjevägen 10 22 juli 13:00