Etikett: Kustbevakningen

Större samhällsnytta med ny Kustbevakningslag

Kustbevakningens uppdrag inom brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn har samlats i en och samma lag, Kustbevakningslagen, som träder ikraft 1 april. Den största förändringen är att myndigheten nu får utreda fler av de brott med maritim koppling som den redan idag upptäcker. Huvuduppdraget – miljöräddning till sjöss – är oförändrat.

Läs hela artikeln