Etikett: Kustbevakningen

Oljan från Marco Polo syns inte längre på ytan

Nästan all olja som spridits efter att passagerarfärjan Marco Polo gått på grund har sjunkit under vattenytan. Det gör att upptagning till sjöss med fartyg inte längre är möjlig. Prognosen säger att oljan driver mot land under vattenytan, dels mot samma område som tidigare i Blekinge, dels mot Åhus i Skåne. Kustbevakningen har informerat berörda […]

Läs hela artikeln

Större samhällsnytta med ny Kustbevakningslag

Kustbevakningens uppdrag inom brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn har samlats i en och samma lag, Kustbevakningslagen, som träder ikraft 1 april. Den största förändringen är att myndigheten nu får utreda fler av de brott med maritim koppling som den redan idag upptäcker. Huvuduppdraget – miljöräddning till sjöss – är oförändrat.

Läs hela artikeln