KBV vill att riktade nykterhetskontroller ska motverka olyckor till sjöss

Handelssjöfarten som trafikerar svenska hamnar följer nykterhetsgränserna. Det kan Kustbevakningen slå fast efter riktade insatser under 2018. På sammanlagt 143 fartyg har 337 besättningsmedlemmar kontrollerats. I endast tre fall har misstanke om sjöfylleri förekommit. Fortsätt läsa KBV vill att riktade nykterhetskontroller ska motverka olyckor till sjöss

Riktade nykterhetskontroller ska motverka olyckor till sjöss

Handelssjöfarten som trafikerar svenska hamnar följer nykterhetsgränserna. Det kan Kustbevakningen slå fast efter riktade insatser under 2018. På sammanlagt 143 fartyg har 337 besättningsmedlemmar kontrollerats. I endast tre fall har misstanke om sjöfylleri förekommit. Fortsätt läsa Riktade nykterhetskontroller ska motverka olyckor till sjöss

Större samhällsnytta med ny Kustbevakningslag

Kustbevakningens uppdrag inom brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll och tillsyn har samlats i en och samma lag, Kustbevakningslagen, som träder ikraft 1 april. Den största förändringen är att myndigheten nu får utreda fler av de brott med maritim koppling som den redan idag upptäcker. Huvuduppdraget – miljöräddning till sjöss – är oförändrat. Fortsätt läsa Större samhällsnytta med ny Kustbevakningslag

Överenskommelse för starkare miljöräddningsförmåga

Sjövärnskåren åtar sig att bistå Kustbevakningen i miljöräddningsoperationer till sjöss. Enligt ett avtal mellan de två organisationerna ska Sjövärnskåren kunna användas i operationer som pågår längre tid. Fortsätt läsa Överenskommelse för starkare miljöräddningsförmåga

Ny insats av Kustbevakningen i Medelhavet

Kustbevakningen, i samverkan med Polisen, förstärker i Frontex operation Triton i Medelhavet under 2017. Kombinationsfartyget KBV 002 Triton bistår Italiens gränsövervakning i en tre månader lång insats mellan Italien och Libyen i sommar. I maj är spaningsflygplanet KBV 501 baserat på Sicilien. Fortsätt läsa Ny insats av Kustbevakningen i Medelhavet

Flera omkomna migranter i dramatisk sjöräddning på Lesbos

Sedan natten till 24 april har besättningarna ombord på patrullbåtar KBV 476 och KBV 477 deltagit i en sjöräddningsinsats på den grekiska ön Lesbos nordsida. I nuläget har den svenska Kustbevakningen omhändertagit åtta omkomna migranter efter ett omfattande sökpådrag. Fortsätt läsa Flera omkomna migranter i dramatisk sjöräddning på Lesbos

Kustbevakningen föreslås få utökade befogenheter

Utökade befogenheter för Kustbevakningen att bekämpa brott till sjöss föreslår regeringen idag. Befogenheterna att utreda till exempel fiskeribrott, eller brott på sjösäkerhetsområdet, skulle avlasta Polismyndigheten från dessa brottsutredningar och effektivisera utredningsprocessen. Fortsätt läsa Kustbevakningen föreslås få utökade befogenheter