12 juli, 2016

Kritik mot Sjöfartsverkets helikopterköp

Konkurrensverket har granskat Sjöfartsverkets upphandlingar av räddningshelikoptrar och riktar nu kritik mot det sätt på vilket affären gjordes.

Kritiken mot Sjöfartsverket består bland annat i att det saknas dokumentation hos Sjöfartsverket av möten med potentiella leverantörer. På tre punkter strider utformningen av förfrågningsunderlaget mot upphandlingsreglerna.

I förfrågningsunderlaget saknades helt villkor för till exempel garantier och hävning. Dessa villkor utformades av AgustaWestland, som var den leverantör som vann upphandlingen. Att inte annonsera dessa kontraktsvillkor strider mot upphandlingslagstiftningen. Vid upphandlingen ställdes också vissa krav på varumärke och modell av en strålkastare och en vinsch som ingår i helikoptrarnas utrustning.

– Det är inte tillåtet att ange ett särskilt fabrikat eller modell i en offentlig upphandling. Sådana krav utestänger andra leverantörer av likvärdiga, eller bättre, produkter. Då sätts konkurrensen ur spel, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.

Den utredning som Konkurrensverket gjort av Sjöfartsverkets helikopterinköp visar också på en rad olämpliga kontakter mellan representanter för Sjöfartsverket och AgustaWestland. Inte heller finns det dokumenterat vad som avhandlades vid dessa möten, vilket är mycket anmärkningsvärt. Konkurrensverket ser också allvarligt på att Sjöfartsverket haft ensidiga kontakter med AgustaWestland i nära samband med och när upphandlingen annonserades 2012.

– Att skapa sig kunskap om marknaden inför en upphandling är en förutsättning för bra upphandlingar, men den upphandlande myndigheten måste se till att ingen leverantör gynnas eller missgynnas av detta förberedelsearbete, säger Dan Sjöblom.

En upphandlande myndighet måste behandla potentiella leverantörer på ett likartat sätt. Att inte dokumentera vad som avhandlas vid möten, särskilt vid ensidiga kontakter med en potentiell leverantör, är mycket olämpligt.

 

Läs hela beslutet på www.konkurrensverket.se