Etikett: Sjöfartsverket

Sjöfartsverket vill sjömäta kustnära områden

Det finns betydande samhällsvinster av att sjömäta Sveriges grundare vatten med moderna metoder. Cirka 95 procent av Sveriges kustområden är idag mätta med ålderdomliga metoder, huvudsakligen genom lodning för hand. Sjöfartsverket har tillsammans med Lantmäteriet och SGU lämnat en hemställan till regeringen för finansiering och kartläggning av grunda vatten.

Läs hela artikeln