30 september, 2016

Nytt utvecklingsinitiativ i Inre hamnen i Örnsköldsvik

Det är inte bara Peter Forsberg som satsar i hemstaden Örnsköldsvik. Även hans kompis, även han före detta hockeyspelare Markus Näslund, gör rejäla satsningar. Ett nytt initiativ för ytterligare utveckling av området Inre hamnen i Örnsköldsvik tas när kommunen och Markus Näslund har inlett en dialog för att tillsammans utveckla området.

nytt-utvecklingsinitiativ-i-inre-hamnen-i-ornskoldsvik

Mer specifikt handlar det om att kommunen i förtid kommer att upphäva det tomträttsavtal som gäller för en fastighet i området som nu Markus Näslund äger och vill utveckla. Örnsköldsviks kommun har därför också påbörjat en ny detaljplan som beräknas vara klar inom två år. Med en ny detaljplan kommer det att vara möjligt att utveckla området med fler bostäder i bästa läge och fler restauranger.

– Det är onekligen så att möjligheterna är stora för nya aktörer när staden utvecklas och så många bostäder byggs. Inre hamnen är en strategisk plats för kommunen och också attraktiv ur många perspektiv, säger mark- och planeringschef Carina Nordström vid Örnsköldsviks kommun. Det är ännu för tidigt att presentera detaljer i det senaste projektet, men vi är glada över att Markus Näslund tagit initiativ till kontakterna och visat intresse för att vara med i utvecklingen av området.

Örnsköldsviks kommun har under många år bedrivit utveckling av området längst in i Örnsköldsviksfjärden. Exempelvis har under de senaste tio åren byggts ett stort antal bostäder i nära anslutning till hamnen, båthamnen har byggts om med nya kajer, fler båtplatser och nya byggnader och här finns också resecentrum där tågresenärerna anländer till staden på en plattform med en utsikt över fjärden. I början av 2017 flyttar nya hyresgäster in i senaste bygget med sjuttiotvå lägenheter som ligger ett stenkast från just både resecentrum och hamnen.

– Det är inspirerande att få engagera sig i ett projekt hemma i Örnsköldsvik, det finns en positiv framtidsanda här, säger Markus Näslund. Grundorsaken till att jag började engagera mig för ett och ett halvt år sedan är att den här fastigheten står och förfaller på en plats med stora möjligheter. Ambitionen är att något nytt och positivt för staden ska finnas på plats 2019.