5 oktober, 2016

Momsbeslut för båtklubbarna överklagas

Den nyligen beslutade momsen för båtklubbar överklagas. Enligt P4 Stockholm har ”beslutet att alla ideella båtklubbar ska vara momspliktiga har överklagats av Stockholms stad”.

loris_7dbb0034

Skatterättsnämnden har tidigare lämnat besked om att moms ska tas ut på upplåtelse av mark- och hamnanläggningar. Det kommer att drabba många båtklubbar som hittills inte har varit tvungna att ta ut 20 % moms på sina båtplatser.

Det är dock för tidigt att beskriva vilka konsekvenser beslutet får för  den ideella och allmännyttiga föreningsverksamheten i landet. Klart är dock att beslutet inte bara kommer att drabba båtlivet.

– Vi har sedan januari 2015 på olika sätt försökt att få politiker och andra att se det felaktiga i att lägga moms på våra arrenden. SMBF har bland annat anlitat en skatteexpert som hjälpt oss att ta fram argument som framlagts till Skatterättsnämnden, säger Christer Bengtsson, förbundsordförande i Saltsjön-Mälarens Båtförbund.

– Vi ska nu se vilka möjligheter vi har att överklaga Skatterättsnämndens beslut, något  som  inte enbart drabbar oss som bor i Stockholm utan kommer att omfatta alla båtklubbar i Sverige. Skattelagstiftningen ska ju tillämpas lika över hela landet.

– Vi som drabbas av beslutet måste kämpa till sista blodsdroppen för att få våra politiker att förstå att detta är ett beslut som kan komma att skada det allmännyttiga ideella föreningslivet och den långa tradition den har, en 100-årig folkrörelse.

– Vi ses på barrikaderna och höjer rösten från Sveriges båtorganisationer!

Info: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=6533528

Bildenpå veteranbåten Loris är från Båtklubbarnas Dag i Stockholm 2016. Foto: Roland Brinkberg.